Evlenme Ehliyeti ve Şartları Nelerdir?

On sekiz yaşını doldurmuş ve mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.
Ayrıca;
a)-On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne-baba izni, anne baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile
b)-On altı yaşını dolduran kadın ve erkek  hakimin izni ile evlenebilir.
c)-On beş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.
Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenlerle evlenmeleri anne – baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızasını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana- baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanabilir. Ana-babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.
d)- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığını veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına , kaldırılmasına karar verdiği takdirde kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.4721 Sayılı T.M.K 132 .Maddesi ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/c maddesi.

Not: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur

Müracat Nasıl Yapılır?

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi 2. Katta bulunan Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün mesai saatleri içinde evlenecek çiftlerin birlikte başvurusuyla yapılmaktadır. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütülebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgilerinin bulunması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekalet ile evlenme yapılamaz

Evlilik Başvurusunda Gerekli Belgeler nelerdir?

 1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 10 seneyi geçmemiş, silinti ve kazıntısız, soğuk mühürlü, resimli nüfus cüzdanları kabul edilir. Ehliyet, SSK kartı ve benzeri kimlik kartları kabul edilmez. (Evlendirme Yönetmeliği Madde 18)
 2. 4’er adet vesikalık fotoğraf .Fotoğraflar renkli ve ön cepheden baş açık, İnkılap İlkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde olması gerekmektedir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. ( Fotokopi ve kopya fotoğraflar geçersizdir. Bu gibi fotoğraflar kesinlikle kabul edilmez)
 3. Evlenecek çiftler 4’er adet fotoğraf, nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileriyle Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde bulunan Evlendirme Memurluğu’na başvuracaktır. Resmi veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından alınacak sağlık raporu-resmi kurul sağlık raporu
  NOT: Aile Sağlık Hekiminizi htpp://sbu.saglık.gov.tr /sbahbs  adresinde öğrenebilirsiniz.
 4. Yabancılar için LAHEY ‘e imzalı ülkelerin vatandaşları için Uluslararası Çok Dilli Bekarlık Belgesi ,
  Diğer ülke vatandaşları için Konsolosluktan ( valilik onaylı) yada Büyükelçilikten (Dışişleri Bakanlığı onaylı) bekarlık ve doğum belgesi,
  Bekarlık ve doğum belgesini kendi ülkelerindeki yetkili makamlarından aldıktan sonra Türk Konsolosluğuna onaylatılarak evlendirme memurluğuna teslim edilecektir. Ayrıca pasaportların giriş çıkış tarihleri, vize süreleri kontrol edilmekte, eğer uygunsa Notere tercüme edilmesi gerekmektedir.
 5.  Yabancı uyruklu evlenme müraacatlarında Evlendirme Memurluğumuzca gerekli ön kontrol yapılmakta ve eksik evrak ya da belgelerde isim farklılığı tespit edildiğinde müracaat kabul edilmemektedir. 
 6.  Yabancı uyruklu evlenme müracaatlarında nikah günü müracaat sırasına göre verilmektedir. 
 7. Yabancı uyruklu vatandaşlar için vizenin ve vize muafiyetinin sağladığı kalış süresinin her 180 GÜNDE 90 GÜNÜ GEÇEMEYECEĞİ dikkate alınacaktır. (Kırklareli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü 03.04.2024 tarih ve 51760 sayılı talimat yazısına istinaden)

 8.  

  Türk Vatandaşı ile bir yabancının veya iki yabancının evlenmesi işlemlerinde ; yabancı uyruklu kişilerin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ÜLKEMİZDE YASAL KALIŞ HAKKINI (vize, ikamet izni, çalışma izni) belgeleyen RESMİ EVRAK ile  müracaat etmeleri gerekmektedir. (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2024 tarih ve 650787 talimat yazısına istinaden)

Evlendirme Müracaatı İle İlgili Diğer Bilgiler Nelerdir?

 1. Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna kayıt anında söylemeleri gerekmekte olup, soyadı kullanma dilekçesi sisteminde çıktı alarak evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.
 2. Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir. Evrak geçerlilik süresi 180 gün olarak hesaplanır.
 3. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.
 4. Evrakları eksik olan ve nikah ücretini yatırmayan çiftlere nikah için gün verilmeyecektir.
 5. Müracaat edildikten sonra enerken gün varsa 1 (bir) gün sonraya verilir.
 6. Müracaat tarihinde yasa gereği nikah akdi yapılmamaktadır.
 7. Cumartesi, Pazar günleri ise saat 14:00’ten önce nikah programı alınmamaktadır.
 8. Nikah töreninde şahitlik yapacakların; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyetlerinin olması ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.
 9. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri LYKA Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu’nda nikah programı alınmamaktadır.

2024 Yılı Nikah Ücretleri Ne kadardır?

 • Evlenme İzin Belgesi Ücreti : 300 TL
 • Mesai Saati İçerisinde Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu’nda Gerçekleşen Nikah Ücreti: 805 TL
 • Mesai Saati Dışında Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu’nda Gerçekleşen Nikah Ücreti : 2130 TL
 • Mesai Saati Dışında Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu Dışında Gerçekleşen Nikah Ücreti: 2505 TL
 • Mesai Saati İçinde Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu Dışında Gerçekleşen Nikah Ücreti: 2505 TL
 • Yabancı Evlilik Başvurularında Dosya İnceleme Ücreti: 2500 TL

* ÜCRETLERE KDV VE 2024 YILI AİLE CÜZDANI ÜCRETİ (705 TL) DAHİLDİR. 

EVLENDİRME MEMURU

SEDAT KIRKIL