ÖNSÖZ

 

Köy Enstitüleri, genç Cumhuriyetimizin aydınlanmasında öncü olmuştur. Köy Enstitülerinden mezun 
olan nesiller Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu yönüyle bir eğitim 
devrimi niteliğinde olan Köy Enstitüleri bugün yok! Ancak, Köy Enstitülerinin hedeflediği eğitim anlayışı 
Lüleburgazdaki akademilerde günümüzün fiziksel, teknolojik ve modern yapısıyla devam ediyor.
Lüleburgaz Yıldızları Akademileri, her yaştan vatandaşımızın kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini 
yürütmesi açısından önemlidir. Akademiler aynı zamanda bireylerin gelişimine katkı sunan, 
sosyalleşmesine imkân sağlayan yerleşkelerdir. 
Kepirtepe Köy Enstitüsü’ne ev sahipliği yapmış olan Lüleburgaz’da modern çağın eğitim güneşi 
Lüleburgaz Yıldızları Akademileridir. 
Bu kitapçık, Lüleburgaz Yıldızları Akademilerinin daha yakından tanınması için 
Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır