MECLİS TOPLANTISI 3 EKİM'DE

27 Eylül 2022

MECLİS TOPLANTISI 3 EKİM'DE

 

 

 

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2022 Ekim ayı olağan toplantılarının birincisi için, 03/10/2022 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

 

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.08.2022 tarih 34849 sayılı Askı Süresinde İtiraz (574 ada 369 parsel) konulu yazısının komisyon raporunun görüşülmesi.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 20.09.2022 tarih 38217 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.09.2022 tarih 38459 sayılı 978 Ha Alanı Kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu konulu yazısının görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.09.2022 tarih 38465 sayılı İlave Plan Notu Eklenmesi konulu yazısının görüşülmesi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.09.2022 tarih 38206 sayılı 2023 Yılı Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi.

7- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 23.09.2022 tarih 38611 sayılı Lüleburgaz Ticaret Borsası Park Yapım Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.09.2022 tarih 39071 sayılı İmar Planı Değişikliği(Tescil Harici Alanlar) konulu yazısının görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.09.2022 tarih 39074 sayılı İmar Planı Değişikliği (282 ada 18-19-20-29-34-35-36 nolu parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

 

DİĞER DUYURULAR