Lüleburgaz Belediye Meclisi 1 Mart'ta!

23 Şubat 2022

Lüleburgaz Belediye Meclisi 1 Mart'ta!

Lüleburgaz Belediye Meclisi 2022 Mart ayı olağan toplantılarının birincisi 1 Mart 2022 Salı günü saat 18.00’de Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu’nda gerçekleşecek.

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2022 Mart ayı olağan toplantılarının birincisi için, 1 Mart 2022 Salı günü, saat 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu’nda toplanacak.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.02.2022 tarih 6953 sayılı Durak Mah. Mevcut Tren Hattı Güneyindeki 18. Madde İmar Uygulamasına ait Harçlar konulu yazısının görüşülmesi.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 17.02.2022 tarih 7217 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 18.02.2022 tarih 7527 sayılı 2022 Yılı Ücret Tarifesi Revize İşlemleri konulu yazısının görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.02.2022 tarih 7567 sayılı İmar Planı Değişikliği (Cami, park alanı 145 Ada 23 ve 29 nolu Parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.02.2022 tarih 7559 sayılı İmar Planı Yapımı (353 ada 10, 11,12 ve 16 nolu Parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

7-Zabıta Müdürlüğü’ nün 21.02.2022 tarih 7819 sayılı Lüleburgaz Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği konulu yazısının görüşülmesi.

8- İtfaiye Müdürlüğü’ nün 21.02.2022 tarih 7729 sayılı Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İtfaiye İç Hizmet Yönergesi konulu yazısının görüşülmesi.

9- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 22.02.2022 tarih 7655 sayılı Yönetmelik Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

10- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.02.2022 tarih 8143 sayılı Ödenek Aktarma konulu yazısının görüşülmesi.

11- Kültür İşleri Müdürlüğü’ nün 22.02.2022 tarih 8045 sayılı 2023 Temalı Yıl konulu yazısının görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.02.2022 tarih 8142 sayılı Plan Yapımı (3 Ada 98 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR