LÜLEBURGAZ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 8 NİSAN 2024 PAZARTESİ GÜNÜ!

4 Nisan 2024

LÜLEBURGAZ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 8 NİSAN 2024 PAZARTESİ GÜNÜ!

31.03.2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde teşekkül eden Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 19. maddesine istinaden, 08.04.2024 Pazartesi günü, saat: 14:00’ de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili Seçimi

4- İki asil ve iki yedek Meclis Katibi Seçimi

5- Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyetine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi

6- Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi

7- Encümen 3 üye seçimi

8- Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçimi

9- İmar Komisyonuna 5 üye seçimi

10- Sağlık, Çevre ve Temizlik Komisyonuna 5 üye seçimi

11-  Halkla İlişkiler ve Kültürel Etkinlikler Komisyonuna 5 üye seçimi,

12-  İsimlendirme Komisyonuna 5 üye seçimi

13- Trafik Komisyonu 5 üye seçimi

14- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 5 üye seçimi

15- Demokrasi ve Yönetişim Komisyonu 5 üye seçimi

16- Sosyal Hizmetler Komisyonu 5 üye seçimi

17- KIR-KAB Birlik Meclisine 5 asil ve 3 yedek üye seçimi

18- Marmara Belediyeler Birliği Meclisine 1 Asil 1 yedek üye seçimi

19- Trakya Belediyeler Birliği Meclisine 2 asil 1 yedek üye seçimi

20- Tarihi Kentler Birliği Meclisine 1 asil 1 yedek üye seçimi

21- Sağlıklı Kentler Birliği Meclisine 2 Asil Meclis üyesi seçimi

22- Amme Alacakları Kıymet Takdir Komisyonuna 1 asil 1 yedek üye seçimi

23- Faaliyet Raporunun sunulması, görüşülmesi, oylanması.

24- Denetim Komisyonu Raporunun sunulması.

25- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.04.2024 tarih 127426 sayılı Memur Toplu Sözleşme konulu yazısının görüşülmesi.

26- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 03.04.2024 tarih 12767 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

 

DİĞER DUYURULAR