İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde istenen evraklar

27 Ocak 2022

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde istenen evraklar


NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM TALEPLERİNDE

Dilekçe
Tapu Örneği

Vekaletname

Kimlik Fotokopisi

Son üç ay içinde alınmış Aplikasyonlu Ölçü Krokisi

Şirket İmza Sirküleri (tüzel kişiler için)

Teknik Eleman Kayıt Ücreti

NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİNDE

Dilekçe


Tapu örneği

Vekaletname

Kimlik Fotokopisi


Son üç ay içinde alınmış Aplikasyonlu Ölçü Krokisi

Sirket İmza Sirküleri (tüzel kişiler için)

Plan değişikliğini yapacak olan plan müellifinin özel sektör plan yapımı yeterlilik belgesi

Plan değişikliğini yapacak olan plan müellifinin Sicil Durum Belgesi

Plan Değişiklik Dosyası

Teknik Eleman Kayıt Ücreti

İTİRAZ, TEVHİD, YOLA TERK İŞLEMLERİNDE

Dilekçe

Tapu örneği

Vekaletname

Kimlik Fotokopisi

Şirket İmza Sirküleri (tüzel kişiler için)

Teknik FolyeTeknik

Eleman Kayıt Ücreti

İMAR DURUMU BELGESİ

Dilekçe

Tapu Örneği

Vekaletname

Son üç ay içinde alınmış Aplikasyonlu Ölçü Krokisi

İmar Durumu Ücret Makbuzu

DİĞER DUYURULAR