Belediye Meclis Toplantısı 4 Ocak 2023’te

28 Aralık 2022

Belediye Meclis Toplantısı 4 Ocak 2023’te

 

 

 Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2023 Ocak ayı olağan toplantılarının birincisi için, 04/01/2023 Çarşamba günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

 

1- Açılış ve yoklama

2- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.12.2022 tarih 51090 sayılı Denetim Komisyonu 5 Üye Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.12.2022 tarih 51094 sayılı Meclis Tatil Ayı konulu yazısının görüşülmesi.

4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.12.2022 tarih 51097 sayılı Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği konulu yazısının görüşülmesi.

5- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.12.2022 tarih 51098 sayılı Huzur Hakkı Ödemeleri konulu yazısının görüşülmesi.

6- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 16.12.2022 tarih 51208 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 20.12.2022 tarih 51917 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.12.2022 tarih 51874 sayılı Aylık Maktu Çalışma Ücreti (İtfaiye-Zabıta) konulu yazısının görüşülmesi.

9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.12.2022 tarih 51862 sayılı Geçici İşçi konulu yazısının görüşülmesi.

10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 23.12.2022 tarih 52244 sayılı Sözleşmeli Personel konulu yazısının görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 53039 sayılı DSİ ile Protokol Yapılması konulu yazının görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 53190 sayılı İmar Plan Değişikliği ( 855 ada 2 parsel) konulu yazının görüşülmesi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 53196 sayılı İlçemiz Belediye Sınırları İçinde Belirlenen Alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İtirazlar  konulu yazının görüşülmesi.

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2022 tarih ve 53197 sayılı Genel Plan Notu Güncellemesi konulu yazının görüşülmesi.

15- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih 53000 sayılı Yetkilendirme konulu yazısının görüşülmesi.

16- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih 53007 sayılı Yetkilendirme konulu yazısının görüşülmesi.

17- Tesisler Müdürlüğü’nün 27.12.2022 tarih 53175 sayılı İsimlendirme konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR