BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 1 ARALIK'TA!

25 Kasım 2022

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 1 ARALIK'TA!

 

 

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

 

 

            Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2022 Aralık ayı olağan toplantılarının birincisi için, 01/12/2022 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1) Açılış ve yoklama

2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.11.2022 tarih 46859 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.11.2022 tarih 47650 sayılı İmar Planı Değişikliği (1998 Ada 1 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.11.2022 tarih 47665 sayılı İmar Planına Alınması Talebi (2013 ada 12,13,14,15,22,23,24,25 ve 26 parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

5) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih 47846 sayılı Memur Toplu Sözleşme konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR