MENÜ KAPAT

Yapı Kayıt Belgesi Alan Vatandaşlarımızın Dikkatine!

BELEDİYE MECLİSİNİN  2019 DÖNEMİ MAYIS AYI TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM BİRİNCİ OTURUMUNA AİT MECLİS KARARIDIR.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden, Mayıs 2019 ayı mutad toplantılarının İkincisi için, 05/05/2019 Pazar günü, saat: 17.00’de, gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Belediye Başkanı Murat GERENLİ’nin başkanlığında, yukarıda adları yazılı üyelerin iştiraki ile Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplandı.

Gündemin Altıncı Maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 19/04/2019 tarih ve 4627 sayılı Abone Tarifesi ile ilgili yazısının Komisyon Raporunun Meclise sunulması ile yapılan görüşmenin sonucunda;

3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16.madde de (Ek:11/05/2018-7143/16 md.) ”Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğal gaz bağlanabilir” hükmü gereği  Yapı Kayıt Belgesi alarak kurumumuza başvuran vatandaşlarımızın Yapı Kayıt Abonesi adı altında  abonelik tarifesi açılmasına;

0-15 m3 arası  = 4.50 TL,

16-30 m3 arası = 5.00 TL,

31-45 m3arası  = 5.50 TL,

46m3 sonrası  = 6.00 TL + KDV olarak tarifenin uygulanması hususu, Meclisçe  mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi