MENÜ KAPAT

Üniversiteli Aile Desteği başvuruları başlıyor!

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından üniversitede okuyan öğrencilerin aileleri için “Üniversiteli Aile Desteği” programı başvuruları başlıyor. Koşulları sağlayan öğrenci aileleri 8-24 Eylül 2021 tarihleri arasında istenilen evraklarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen gelerek başvuru yapabileceklerdir.


Destek programından yararlanmak isteyen ailelerin karşılaması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir;
• Öğrenci velisinin Lüleburgaz’da ikamet etmesi,


• Öğrencinin ön lisans veya lisans öğrencisi olması,


• Öğrencinin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması(yeni kayıt yaptıranlar dahil),


• Öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor olması veya vakıf/özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olması,


• Öğrencinin örgün öğretim görmesi,


• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması,


• Öğrencinin ailesinin gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olmaması)

“Üniversiteli Aile Desteği” programına başvurmak isteyen ailelerden istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir;

Öğrenci velisinden istenilen evraklar
• Nüfus cüzdanı fotokopisi


• Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

• İkametgâh belgesi.


• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler
o Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi –(E DEVLET )(Başvuran evli ise eşinin belgesi ve ailede 18 yaş üstü olan diğer kişiler

o Maaş bordrosu
• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
• Varsa okuyan diğer öğrenciler ile ilgili belgeler
o Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

o Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

o Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.


• Başvuru yapan velinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrenciden istenilen evraklar
• Adli Sicil Kaydı


• Disiplin cezası almadığına dair belge (öğrenimi devam edenler)


• Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript


• Burs alıyorsa bursluluk belgesi
Call Now ButtonÇağrı Merkezi