MENÜ KAPAT

Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Sıkça Sorulan Sorular!

SORU 1

Yarışmaya başvurmak ücretli mi?

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TOSBAĞA DERE REKREASYON ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”na katılabilmektedirler.

SORU 2

Ön başvuru koşulu var mıdır?

Ön başvuru koşulu bulunmamaktadır.

SORU 3

Madde 5- Yarışmaya katılım esasları başlığı dahilinde: Şartname temini ile isim ve adres bilgilerinin kaydettirilmesi işlemlerinin elden yapılması zorunlu mudur? Mail yoluyla da gerçekleştirile bilinecek midir?

Yarışmacılar, yarışma şartname bedelini “LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TOSBAĞA DERE REKREASYON ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırdıktan sonra, dekontu, isim ve adres bilgileri ile birlikte elden teslim, e-posta (yarisma@luleburgaz.bel.tr) veya posta-faks (0288 417 47 79) yolu ile gönderebilmektedir.

SORU 4

Lüleburgaz Belediyesi Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması ile ilgili şartname, ihtiyaç programı, harita vb. belgelere nasıl ulaşabiliriz?

Yarışma Şartnamesi ve eklerini belediye internet sitesinden (luleburgaz.bel.tr) indirebilirsiniz.

SORU 5

Yarışma için kullanılacak veri setini sizden nasıl temin edeceğiz? Ve bu veri setleri hangi programlarla kullanılabilecek?

Yarışma Şartnamesi ve eklerini belediye internet sitesinden (luleburgaz.bel.tr) indirebilirsiniz. Şartname ekleri dwg ve pdf dosyalarından oluşmaktadır.

SORU 6

Lüleburgaz Belediyesi Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışmasına, mimarlık bölümü öğrencisi başvurabiliyor mu?

Hayır, yarışma için ilgili TMMOB Oda üye kaydı beklenmektedir. Bu koşulu sağlamayanlar ancak yardımcı olarak katılabilirler.

SORU 7

Ben Mimarlık 3.sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak istiyorum. Herhangi bir kayıt işlemi yapmam gerekiyor mu? Yarışmaya bireysel mi yoksa grup ile katılabiliyor muyum? Gerekli olan Dwg dosyalarına nerden ulaşabilirim?

Bakınız yanıt 6.

Bakınız yanıt 4.

SORU 8

Merhabalar, yarışmaya katılacaklar en fazla kaç grup olabilir? Sınırlaması var mı ?

Soru anlaşılamamıştır. Bakınız KİK Yarışmalar Yönetmeliği madde 32.

SORU 9

Yarışmaya Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olarak katılmak yeterli midir?

Evet, yarışmaya TMMOB’ye bağlı ilgili odaya üyeliği bulunan bir mimar ya da bir peyzaj mimarı ya da bir şehir plancısı bireysel olarak katılabileceği gibi, ekip olarak da katılabilirler.

SORU 10

Ekipte, Madde 5’te belirtildiği gibi (“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası veya Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,”) bu branşlarda faaliyet gösteren kişiler olması gerekmekte midir?

Bakınız yanıt 9.

SORU 11

Yarışmada Peyzaj Mimarı, Mimar ve Şehir Plancı beraber bulunma zorunluluğu var mı?

Bakınız yanıt 9.

SORU 12

Madde 5 – Yarışmaya katılım esasları başlığı dahilinde: Ekip olarak katılımlarda farklı meslek disiplinleri zorunluluğu var mıdır?

Bakınız yanıt 9.

SORU 13

Teknik Şartnamenin Madde 5 Yarışmaya Katılma Esasları başlığında belirtilen Meslek Odalarından herhangi Meslek grubunun yarışma ekibinde olma zorunluluğu var mıdır? Örneğin mimar peyzaj mimarı şehir plancısı gibi..

Bakınız yanıt 9.

SORU 14

Şartnamenin 5. Maddesinde, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası veya Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ibaresi yer almaktadır. Bu maddeye istinaden bu odalardan birine üye tek kişi yarışmaya katılabilir mi?

Bakınız yanıt 9.

SORU 15

Teknik şartnamenin Madde 5 Yarışmaya Katılma Esasları başlığı altında bulunan “… Belediye personeli ve Belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak” ibaresi belirtilen Belediye ile Lüleburgaz Belediyesi kastedilmektedir yoksa Türkiye’de Belediye adına çalışan danışman ve personeller dahil midir?

Lüleburgaz Belediyesi kastedilmektedir.

SORU 16

Madde 5 – Yarışmaya Katılma Esasları:

Ekip içerisinde hangi meslek disiplininden kişiler olması gerekiyor? Tek kişilik ekip olabilir mi?

Bakınız yanıt 9.

SORU 17

Yarışmaya ekip katılım şartı aranmakta mıdır? Projeyi Tek mimar olarak yürütebilir miyim?

Bakınız yanıt 9.

SORU 18

Madde 5 ile ilgili olarak: maddenin başlangıcındaki “Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası veya Şehir Plancıları Odası üyesi olmak …” ve ” Ekip olarak katılımlarda …” ifadelerinden, yarışmaya bir mimar, peyzaj mimarı veya şehir plancısının bireysel olarak katılabileceği anlaşılmaktadır. Son zamanlarda bazı yarışmalardaki üçlü ekip zorlamaları nedeniyle bu durumun teyidini rica ediyoruz.

Bakınız yanıt 9.

SORU 19

Yarışmaya ekiplerde farklı disiplinlerden katılım olması zorunluluğu var mıdır ? Kentsel tasarım yarışması olması sebebiyle çok disiplinin bir arada olması zorunlu olacak mıdır ?

Bakınız yanıt 9.

SORU 20

Henüz kayıt yaptırmadık ancak soru ve cevapları görmek istiyoruz. Soru-cevaplar yalnızca kayıt yaptıran yarışmacılara mı gönderilecek, yoksa herkese açık mı yayınlanacak ?

Soru ve yanıtlar, “luleburgaz.bel.tr” adresinde yayınlanacaktır.

SORU 21

Madde 21 – Yarışma Ödülleri:

“TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.” denmektedir. Bahsi edilen kesinti bedeli ekip başı için mi geçerlidir? Yoksa TMMOB kayıtlı tüm ekip üyeleri için mi geçerlidir? TMMOB kayıtlı tüm ekip üyeleri için geçerli ise bu oran nasıl hesaplanacaktır?

Kesintiler ödül bedeli üzerinden %5 oranında yapılacaktır, ekip içerisindeki katılımcı sayısının bu orana bir etkisi olmayacaktır.

SORU 22

Madde 16 – Ambalaj:

“Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ile “LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TOSBAĞA DERE REKREASYON ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ( Mimar Burcu BAĞCI UÇAR, Mimar Emre DÜLGER, Endüstri Mühendisi Zeynep TÜFEKÇİOĞLU ) Lüleburgaz/KIRKLARELİ” ibaresi yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.” denmektedir.

Kargo ile gönderim de ambalaj üzerine kargo bilgi fişi yapıştırılmakta ve bilgi fişi içerisinde gönderici adı soyadı veya başka bilgiler içermektedir. Bu durum için bir açıklama yapabilir misiniz?

Jüri üyeleri, projelerin teslim alınma aşamasında görev almayacaklardır.

SORU 23

Rumuz oluşturma şartları nelerdir?

Bakınız şartname madde 15.

SORU 24

Pafta boyutları ve sayısı, varsa kullanılması istenen ölçekler nelerdir?

Bakınız şartname madde 24-25.

SORU 25

Rapor yapısı ve formatı nasıl olacak?

Bakınız şartname madde 24. Ayrıca rapor beklenmemektedir.

SORU 26

Teslimleri nasıl yollayacağız ve bu teslimler sırasında kimliğimizin gizli kalması için alacağımız önlemler nelerdir?

Bakınız yanıt 22 ve yarışma şartnamesi.

SORU 27

Ambalaj üzerinde 16. maddede belirtilen ifadeler dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacağı belirtilmektedir. Ancak kargo şirketleri gönderen ve alıcı bilgilerini içeren bir etiket yapıştırmak zorunda olduklarını belirtmekte, bu durumda kargo etiketinin ambalaj üzerinde olması sorun teşkil eder mi?

Bakınız yanıt 22.

SORU 28

Madde 14- Projeye eklenecek zarflar-kimlik zarfları başlığı dahilinde: Ekip olarak katılımlarda her ekip üyesi için ayrı zarf mı düzenlenmeli yoksa tüm ekip katılımcıları bilgileri tek zarfta mı toplanmalı?

Kimlik zarfı ve yazışma zarfı tüm ekip için tek zarfta toplanacaktır.

SORU 29

Madde-24’te projeye ilişkin açıklama metinlerinin pafta üzerinde yer alacağı belirtilmiştir. Ancak Madde-15 ve Madde-16’da rapordan bahsedilmektedir. Projeye ilişkin raporun, paftadan ayrı olacak şekilde yazılması istenmekte midir?

Bakınız yanıt 25. Şartname madde 15 ve 16’daki rapor ifadesi sehven yazılmıştır.

SORU 30

Madde 17 ile ilgili olarak: Yarışma dışı bırakılma nedenleri içinde yer alan “eksik teslim edilen projeler” ifadesi nasıl yorumlanmalıdır. İstenen çizimlerin herhangi birinin teslim edilmemesi mi, yoksa teslim edilmekle birlikte asgari çizim esaslarına uymaması mı?

İlgili maddede kastedilen, Şartnamede açıkça istenen belge ve çizimlerin eksik olmasıdır.

SORU 31

Madde 27 ile ilgili olarak: Ödül kazanamayan projelerin, müellifinin başvurusu ve kargo ücretinin müellifçe ödenmesi şartıyla adreslerine gönderilmesi mümkün mü?

Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren bir hafta içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. Kargo ile gönderim kesinlikle yapılmayacaktır.

SORU 32

Projenin uygulanması konusunda hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Eşdeğer ödül alan projelerden herhangi biri belediye tarafından mı seçilecek, tüm projelerin müellifleri ile görüşme veya pazarlık mı yapılacak ya da projeler sergilenerek halkın görüşüne mi başvurulacak? Bu konuda jüri ve belediyenin ileriye yönelik düşünceleri hakkında açıklama yapılabilir mi?

Bu bir fikir yarışmasıdır, yarışma sonrası süreç idare tarafından belirlenecektir.

SORU 33

Vaziyet planı 1/2000 ölçekte mi olacak ?

Evet.

SORU 34

Madde 24-Yarışmacının gerek gördüğü diğer serbest anlatımlar

Diğer serbest anlatım olarak yarışmacıya bırakılan sunumlarda maket istenmekte midir yoksa yarışmacıya mı bırakılmıştır?

Maket teslimi istenmemektedir.

YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN SORULAR

SORU 34

“Tosbağa” Deresi ismi nereden geliyor?

Islah edilmeden önce çatak, kuru dere niteliğinde olması, etrafı tarla vasıflı parsellerle çevrili bulunması ve kaplumbağaların taze ot ihtiyacını bu dereden sağladığının bilinmesi sebebiyle, yerel halk arasında adı “TOSBAĞA DERE” olarak adlandırılmıştır.

SORU 35

Madde-22’de bahsedilen beklentiler doğrultusunda kentin geleceği için 1/10000 ölçekli ve 1/2000 ölçekli planlar ile yeni öneriler ve kent bütününe ilişkin kararlar getirilebilir mi?

Kadastral sınırları korumak ve kamulaştırma gerektirmemek kaydı ile gerekçelendirilerek öneri getirilebilir.

SORU 36

Madde-22’de belirtildiği gibi kanal kesitinin korunması şartı ile su yüzeyini arttıracak düzenlemeler yapılabilir mi? Kanal düzenlemesinde su toplayıcı bentler önerilebilir mi?

Kanal kesitinin korunması şartıyla, yarışmacıya bırakılmıştır. Bununla birlikte, dönemsel aktif olan derenin debisinin düşük olması, yılın önemli kısmında kuru bir dere olduğunun göz önünde bulundurulması ve ekolojik ve ekonomik sürdürülebilir projeler geliştirilmesi beklenmektedir.

SORU 37

Teknik Şartnamenin Madde 22 Yarışmacılardan Beklenenler başlığında “ … kent içinde yeşil bir doku olarak kalması beklenen bu alanda ticari olmayan asgari servis ihtiyaçlarına yönelik park üniteleri dışında bir yapılaşma beklenmemektedir” denilmiş olup ticari olmayan ile kastedilen nedir? Alan içinde büfe, çay evi, yemek yeme üniteleri gibi yapılar önerilebilir mi?

Asgari servis amaçlı, büfe, wc, güvenlik gibi üniteler dışında, restoran, kafeterya ya da diğer amaçlı yapı önerileri beklenmemektedir.

SORU 38

Teknik Şartnamenin Madde 22 Yarışmacılardan Beklenenler başlığında “ … kent içinde yeşil bir doku olarak kalması beklenen bu alanda ticari olmayan asgari servis ihtiyaçlarına yönelik park üniteleri dışında bir yapılaşma beklenmemektedir” denilmiş olup alan içinde alana yön verecek ticari olmayan “kültür evi, müze, belediye hizmet binası vb” yapılar önerilebilir mi? Eğer önerilebilirse bu alanlara ilişkin beklentiler, maksimum yapılaşma büyüklüğü ve kat sınırı nelerdir?

Bakınız yanıt 37.

SORU 39

Alana ilişkin geliştirilecek fikir projesi kapsamında alanın çevresiyle ilişkileri geliştirmeye yönelik imar planına öneri getirilmesi beklenilmekte midir?

Bakınız yanıt 35.

SORU 40

İmar planında rekreasyon alanı ve yakın çevresinde yeni gelişecek yapılaşma için alanların emsalleri ve kat yükseklikleri verilmiş, ve parsellere ayrılmıştır. Yarışma şartnamesinin 24. maddesinde belirtilen “kent ve yakın çevre ilişkileri planı” tasarımı yapılırken gerekli görülmesi halinde bu parsellere konut alanı dışında ticari olmayan, kamu yararı gözeten sosyal programlar önerilmesi mümkün müdür?

1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalan özel mülkiyete/kullanıma konu parseller için mümkün değildir. Bakınız yanıt 35.

SORU 41

Yarışma şartnamesinin 22. maddesinde “Kent içinde yeşil bir doku olarak kalması beklenen bu alanda ticari olmayan, asgari servis ihtiyaçlarına yönelik park üniteleri dışında bir yapılaşma beklenmemektedir.” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Tasarımın gerektirdiği durumlarda ticari olmayan sosyal içerikli mimari fonksiyonlar önerilebilir mi?

Bakınız yanıt 37.

SORU 42

Madde 22 – Yarışmacılardan Beklenenler:

“imar planında ve halihazır da bulunan kanal kesiti, kanal servis yolu izini ve kanal köprü geçişlerini koruyacak şekilde tasarlanması hedeflenmektedir” denmektedir. Dere ıslah kesiti yerine başka bir öneri getirilebilir mi? Dere kanal kesiti, kanal servis yolu izini ve kanal köprü geçişlerini kesinlikle korunacak mıdır?

Dere kanal kesiti, kanal servis yolu izi ve kanal köprü geçişleri korunacaktır.

SORU 43

LÜLEBURGAZ TANITIM VERİLERİ, Belediye projeleri açıklama raporu:

Atık Su Arıtma Tesisi projesi kapsamında Tosbağa dere ıslahı yapılmıştır. Tosbağa dere ıslahının atık su arıtma tesisi ile ilişkisi ve fiziksel bağlantısı nedir? Yine aynı proje kapsamında, yaklaşık 7,5 km yeni kolektör hattı inşaatından bahsedilmektedir. Kolektör hattının Tosbağa dere ile bağlantısı nedir?

Gezi esnasında; ar-ge çalışması devam eden bir projeden bahsedilmiştir. Söz konusu yarışma ile bir bağlantısı yoktur.

Ayrıca bakınız yanıt 36.

SORU 44

Proje alanının içinden geçen derenin ıslah projesi yapılmış. Ve kenarlarından geçen servis yolları mevcut. Bu yollar şu anki haliyle, olduğu gibi korunmak zorunda mıdır? İşleyişi aynen kalmak kaydıyla, yollara müdahale vs. yapılabilir mi, tasarım düşünülebilir mi ?

Tosbağa Dere’nin yanından geçen servis yolları korunmak zorundadır. Servis yolunun altından kollektör hattı geçmektedir. Servis yolları kollektör hattına müdahale edebilmek için konulmuştur.

SORU 45

Derenin genişletilmesi, daraltılması, setlenmesi , bölünmesi vb. yöntemler ile dere suyunun tasarıma katılması mümkün müdür ? Tasarımlar ne kadar özgür olacaktır ?

Bakınız yanıt 36 ve 44.

SORU 46

Proje alanı üzerinde kesinlikle hiç yapılaşma olmayacak mıdır? Taşınabilir ve hafif malzemeler ile yapılaşma ya da belli yerlere sert zemin yapılması imkanı var mıdır? Yumuşak ve sert zemin oranı nasıl olmalıdır ?

Bakınız yanıt 37.

Peyzaja ilişkin öneriler, alanın ekolojik sürdürülebilirliği ve ekonomik uygulanabilirliği göz önünde bulundurulmak koşuluyla yarışmacıya bırakılmıştır.

SORU 47

Gezide dere fotoğraflarını çektiğimizde gri renkte su birikintilerinin olduğunu gördük. Dereye herhangi bir atık su boşaltımı yapılmakta mıdır ?

Dereye herhangi bir atıksu boşaltımı yapılmamaktadır.

SORU 48

Derenin kaynağı kavak dere midir? Ve kış aylarında dere ne kadar yükselmektedir? Taşkın riski var mıdır?

Tosbağa Dere ayrı bir deredir. Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte rehabilite edilen Tosbağa dere, aslında kuru dere niteliğindedir. Kışın yağmur sularından dolayı dönemsel olarak aktif, yazın ise kurudur. Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında yapılan projeksiyonda taşkın riskinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Tosbağa Dere’nin kesiti ile 100 yıllık ve 500 yıllık debileri DSİ tarafından belirlenmiştir. Debiler sırasıyla 34,3m3/s ve 47,03m3/s olarak hesaplanmıştır. Proje alanı 3.500m uzunluğunda 5.00m x 2.00m trapez kesitli, dere ıslah kesitinin her iki yanına stabilize servis yolu yapılması önerilmiştir.

SORU 49

Otopark düzenlemeleri nasıl olmalıdır? Açık otopark vb. Düzenlemeler sınırlandırılmış mıdır? Yarışmacı bu konuda özgür mü bırakılmıştır?

Alanda kapalı otopark istenmemektedir. Açık otopark kapasitesi ve düzenlemeleri, kullanım ve erişim senaryolarına bağlı olarak yarışmacılar tarafından önerilecektir.

SORU 50

Proje alanında yer altı sularının durumunu gösteren bir araştırma, etüt yapılmış mıdır? Alanda maksimum kazı derinliği nedir? En fazla ne kadar kazı yapılabilir gerekli görüldüğünde?

Lüleburgaz ve çevresi Ergene Havzası içinde yer almaktadır. Yeraltı sularını gösteren bir araştırma yapılmasına gerek görülmemiştir. Kazı derinlikleri yarışmacılara bırakılmıştır.

SORU 51

Şartnamede ıslah edilmiş olan dere yatağının kuru bir dere yatağı olduğundan bahsedilmiştir. Fakat arazide derede az miktarda da olsa su olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yaz, kış ve özellikle ilkbahar aylarında derenin su debisinde değişiklik oluyor mu? Eğer oluyorsa su debisinde ki değişiklik ne kadar olmaktadır ve kayda değer bir değişiklik midir?

Tosbağa Dere’nin kesiti ile 100 yıllık ve 500 yıllık debileri DSİ tarafından belirlenmiştir. Debiler sırasıyla 34,3m3/s ve 47,03m3/s olarak hesaplanmıştır.

Bu hesaplar dışında, kışın yağmur sularından dolayı zaman zaman aktif, yazın ise kuru olan dereye ait herhangi bir kesin kayıtlı veri bulunmamaktadır.

SORU 52

Hali hazır kanal kesitini koruyarak, dere suyu proje alanı içinde kullanılabilir mi?

Bakınız yanıt 36.

SORU 53

Madde 4 ve 22 ile ilgili olarak: Kanal kesitinin kesinleştiği, kanal servis yolu ve köprü geçişlerinin korunacağı ifade edilmektedir. Bu ifadeden derenin kuru dere olarak duvarlarına dokunmaksızın korunacağı, servis yolunun aynen kalacağı, köprü ve köprüyü kullanan yolun kotunun aynen kalacağı mı anlaşılmalıdır yoksa; kanal kesitini mevcudun altına düşürmeksizin genişlemeler, göletler vb. oluşturarak düzenlenmesi, servis yolunun işlevini engellemeksizin yeni düzenleme içinde ele alınabileceği ve köprü ile yolun imar planı kararlarına bağlı olarak yeniden düzenlenebileceği mi anlaşılmalıdır. Eğer şartnamede yazıldığı gibi kanal köprü ve yollar aynen korunacak ise, buna uymayan projeler için nasıl bir işlem uygulanacaktır (yarışma dışı bırakma, olumsuzluk olarak değerlendirme …. gibi.

Bakınız yanıt 36.

Yarışmalar yönetmeliğine uyulacaktır.

SORU 54

Madde 22 ile ilgili olarak: Yapılaşma ile ilgili bir alan limiti veya emsal belirlenmiş midir?

Bakınız yanıt 37.

SORU 55

Madde 22-Kent içinde yeşil bir doku olarak kalması beklenen bu alanda ticari olmayan, asgari servis ihtiyaçlarına yönelik park üniteleri dışında bir yapılaşma beklenmemektedir.

Madde 22 de bahsedilen park üniteleri dışında bir yapılaşma beklenmediği ve açık-yarı açık mekanların tasarlanabileceği üzere kastedilen ve beklenen yapılaşma ne olabilir? İhtiyaç programı verilmediği için alan üzerinde kurgulanan senaryolar çok farklılık gösterebilir. Jüri senaryolara altlık olacak şekilde bir ihtiyaç programı verse daha açıklayıcı olacaktır.

Bakınız yanıt 37.

ŞARTNAME EKLERİNE YÖNELİK SORULAR;

SORU 56

Teknik Şartname Madde 24 Yarışmacılardan Proje Tesliminde İstenilenler başlığında belirtilen 1/2000 genel yerleşim planı Madde 25’te belirtilen pafta boyutları max A0 boyutuna sığmadığından genel yerleşim planı ölçeğinde bir değişiklik yapılacak mı?

Genel yerleşim planı ölçeği 1/2000 olacaktır.

SORU 57

Tosbağa dereye ilişkin yıl içindeki su seviyesi ve su debisine ilişkin veriler verilecek midir?

Bakınız yanıt 51.

SORU 58

Yağış durumunda dereye ait Q değerlerini almamız mümkün mü? Verdiğiniz dere verilerinde bu değerlere dair bilgi bulunmuyor.

Bakınız yanıt 51.

SORU 59

Madde 23 –Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler:

Tosbağa dere su debisi miktarı ile ilgili herhangi bir veri var mıdır?

Bakınız yanıt 51.

SORU 60

Madde 4-İmar planlarında henüz yapılaşmasını tamamlamamış konut alanları arasında kalan Tosbağa Dere Rekreasyon Alanının yakın çevresinde çevre yolu ve hızlı tren projeleri yer almakta ayrıca kentle ilişkilerin kurulabileceği kent içi ulaşım aksları yeşil ve açık alanlar ile belediyenin vizyon projeleri bulunmaktadır.

Madde 4 te geçen yukarıdaki ibarede düşünülen hızlı tren vs projeleri ile ilgili bilgi verilmemiştir. Varsa paylaşılması gerekli değil midir?

Şartname eklerinde hızlı tren, çevre yolu ve vizyon projelerinin (Lüleburgaz Yıldızları Akademilerinin) konumlarını içeren pafta yer almaktadır. Ayrıca Lüleburgaz Belediyesi internet sitesinde (luleburgaz.bel.tr) akademilere ait bilgilere ulaşılabilmektedir.

SORU 61

Göndermiş olduğunuz elektrik şebeke hatları dwg’sinde altlık olarak kullanılmış bir hali hazır harita var fakat proje için ihtiyacımız olan verileri karşılamıyor. Alana ait hali hazır dwg’yi (Kot değerleri ve topoğrafya çizgileri bulunan) rica ediyoruz.

Yarışma Şartnamesi ve eklerini belediye internet sitesinden (luleburgaz.bel.tr) indirebilirsiniz.

Pafta adı “Tosbağa Dere HH” olan İmar Verileri Klasöründe yer alan uzantılı dosyadır.

SORU 62

Vizyon projelerinin tam konumları/yerleri/özellikleri nelerdir?

Bkz. Yanıt 60.

SORU 63

Proje alanının çevresindeki imar alanlarının yapı yaklaşma sınırları nedir?

Şartname eklerinde imar planlarına ilişkin paftalar yer almaktadır.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi