MENÜ KAPAT

Pazar Yeri Tahsis İşlemleri İlanı

HÜRRİYET MAHALLESİ ESKİ İSTASYON CADDESİ NO: 14 ADRESİNDE BULUNAN

BELEDİYEMİZE AİT KAPALI PAZAR YERİ VE SEMT MERKEZİNDE KURULACAK OLAN

PAZARTESİ VE CUMARTESİ PAZARI TAHSİS İŞLEMLERİNE AİT İLAN

1 -) Kurulacak olan Pazartesi Pazarı için; yerleşim planında onaylanan 1,12 m x 3 m ebatlarında 91 adet müstahsil, 4,5 m x 3 m ebatlarında 126 adet sebze-meyve, 4,5 m x 3 m ebatlarında 149 adet tuhafiye- tekstil-giyim olmak üzere toplam 366 adet tezgah alanı tahsisi yapılacaktır.

2 -) Pazartesi Pazarı açılış – kapanış saatlerinin; 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında 08:30 – 21:30 saatleri , 01 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında 08:30 – 19:30 saatleri olarak belirlenmiştir.

3 -) Kurulacak olan Cumartesi Pazarı için; yerleşim planında onaylanan 1,12 m x 3 m ebatlarında 91 adet müstahsil,4,5 m x 3 m ebatlarında 36 adet sebze-meyve, 4,5m x 3m ebatlarında 239 adet tuhafiye-tekstil-giyim olmak üzere toplam 366 adet tezgah alanı tahsisi yapılacaktır.

4 -) Cumartesi Pazarı açılış – kapanış saatlerinin; 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında 08:30 – 22:30 saatleri , 01 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında 08:30 – 19:30 saatleri olarak belirlenmiştir.

5 -) Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi No:14 adresinde bulunan Belediyemize ait Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezinde kurulan Perşembe Pazarı iptal edilmiştir.

6 -) Talep eden ve gerekli şartları sağlayan pazarcılara ve üreticilere yer tahsisikuraile Belediye Encümeni huzurunda Noter aracılığıyla yapılacaktır.

7 -) Tezgah tahsis süresi 10 (on) yıldır.
8 -) Yönetmeliğin 12.maddesindeki hükümler gereğince;
Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek, b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak, c) Vergi mükellefi olmak, ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak, d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, e)Adli sicil kaydına ilişkin beyanı, f) Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı, g) Belediyeye borcu olmadığına dair belge, h) Yönetmeliğin ekindeki Ek-1’de yer alan dilekçe, ı) T.C. Kimlik numarası beyanı, i) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname, j) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf, k) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak,

2 Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak, b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak, c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak, ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı, e) Belediyeye borcu olmadığına dair belge, f) Yönetmeliğin ekindeki Ek-1’de yer alan dilekçe, g) T.C. Kimlik numarası beyanı, h) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname, ı) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf, i) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak,

9 -) Satış yeri tahsis talebinde bulunacak pazarcı ve üreticilerin, yönetmeliğin ekindeki Ek-1 Dilekçe formunun doldurularak yönetmeliğin 12. maddesinde istenen belgelerin yer aldığı başvuru dosyalarını, 30/03/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Tek Masa Hizmet Birimine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

10 -) Kura işlemine katılma hakkını kazananların listesi Belediye ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

11 -) Kura işlemi tamamlandıktan sonra yer tahsis işlemi yapılan pazarcı ve üreticilerle, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sözleşme imzalanacaktır.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi