Belediye Başkanı
Murat GERENLİ
Revision Date:07/01/2013
Belediye Başkan
Yardımcısı
Leyla GÜNCER
Belediye Başkan
Yardımcısı
Erol ÖZGÜR
Belediye Başkan
Yardımcısı
Gökhan Kaya ATAY
Zabıta Müdürlüğü
Raif BIYIKTAŞ
Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Ersin KAYHAN
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Göksel ÜSTÜNALP
Yazı İşleri Müdürlüğü
Türkan RODOPLU
İtfaiye Müdürlüğü
Ceyhun AKGÖL
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Sevgi EREN
Hukuk İşleri
Özgü SERT
Fen İşleri Müdürlüğü
Mehmet İBRİKÇİ
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Tansel KILINÇOĞLU
Belediye Veterinerliği
Anıl ERGİN
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Sibel BALTA
Tesisler Müdürlüğü
Samet SERVET
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Yeşim ÇAKIR
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Reşide CANDAN
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Dilek Çetin ÇİVİ
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İbrahim ZENGİN
Belediye Encümeni
Belediye Meclisi
Özel Kalem Müdürlüğü
Çağrı FİLİZ
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü
Necmi İNCİ
Plan ve Proje
Müdürlüğü
Nermin ADAK
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Ahmet Cem SAİN