MENÜ KAPAT

Murat Gerenli Başkanlığında İlk Meclis Toplandı

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden Mayıs 2018 mutad toplantılarının ikinci birleşimi 8 Mayıs’ta Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda gerçekleşti. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin başkanlığında toplanan mecliste, dört dönem Lüleburgaz’a Belediye Başkanı olarak hizmet eden Emin Halebak misafir olarak katıldı.

Emin Halebak gündem maddeleri görüşülmeden önce meclis üyelerine seslendi. Emin Halebak konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “En başından beri, 19 yıldır bu meclisle gurur duydum. Bu meclisteki herkesin siyasi parti farklılığı olmaksızın özgür bir demokrasiyle karar verme yetkinliğine sahip olduğunu düşünüyorum. Gururla şunu söyleyebilirim ki, 19 yıl boyunca tüm meclis toplantılarımızda kararlarımız yüzde 90’ın hatta yüzde 95’in üzerinde ittifakla gerçekleşti. Bugüne kadar ne meclisimizi ne encümen üyelerimizi utandıracak hiçbir kararı almadık. Bu destek, hoşgörü, anlayış ve yüksek demokrasi duruşunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler her biriniz Lüleburgaz halkına kullandığınız oylarla şu mesajı verdiniz: Biz hangi partiden olursak olalım Lüleburgaz’ın beklentileri doğrultusunda hepimiz bir araya geliriz.”

Emin Halebak’ın konuşmasının ardından, yeni meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda aşağıda yazılı gündem maddelerine geçildi.

GÜNDEM:

 • Açılış ve yoklama
 • Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 Mali yılı Belediye Kesin Hesap Cetvelleri görüşülmesi ve oylanması
 • İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2018 tarih ve 5368 sayılı İlave Nazım İmar Planı (Kepirtepe) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülüp kabulü hususunda karar alındı.
 • İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2018 tarih ve 5369 sayılı İmar Plan Değişikliği (116 Ada, 20 Parsel ile 448 Ada, 1 Parsel) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülüp kabulü hususunda karar alındı.
 • İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2018 tarih ve 5370 sayılı İmar Plan Değişikliği (254 Ada, 12 ve 19 Parseller) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülüp kabulü hususunda karar alındı.
 • İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2018 tarih ve 5547 sayılı İmar Plan Değişikliği (Edirne Bayırı İlave Uygulama İmar Planı-3. Bölgesi) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülüp kabulü hususunda karar alındı.
 • İmar Komisyonuna 2 Üye Seçimi
 • Sağlık, Çevre ve Temizlik Komisyonuna 2 Üye Seçimi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna 2 Üye Seçimi
 • Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 Üye Seçimi
 • Halkla İlişkiler ve Kültürel Etkinlikler Komisyonuna 1 Üye Seçimi
 • İsimlendirme Komisyonuna 1 Üye Seçimi
 • Trafik Komisyonuna 1 Üye Seçimi
 • Demokrasi ve Yönetişim Komisyonuna 1 Üye Seçimi
 • 08/05/2018 Tarihi İtibarıyle: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:                                   İMAR KOMİSYONU

  1-İsmail YURDATAPAN                                                     1-Erol ÖZGÜR

  2-Mine DİBEK                                                                      2-Kemal PEKTAŞ

  3-Songül ERGÜN                                                                 3-Fuat BALDIRLI

  4-Ali MİDİ                                                                            4-Mehtap İLERİ

  5-Akın ÇETİNBAŞ                                                               5-Akın ÇETİNBAŞ

   

  SAĞLIK ÇEVRE VE TEMİZLİK KOMİSYONU:      

  1-Şehbender ÖZTÜRK

  2-Hüseyin KIRCIOĞLU

  3-Cevat Orkun ANIK

  4-Mehtap İLERİ

  5-Aybike ERKAL

   

  HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU:

  1-Özgen YILMAZ

  2-Kemal PEKTAŞ

  3-Günsel SOLAK

  4-Bahri YILMAZ

  5-Aybike ERKAL

   

  İSİMLENDİRME KOMİSYONU:                        TRAFİK KOMİSYONU:

  1-Zehra ARTAN                                                                   1-Murat GERDEME

  2-Deniz ŞAHİN                                                                     2-Burhan KESKİNOĞLU

  3-Tarkan ÇAKIR                                                                   3-Darcan YILMAZOĞLU

  4-Bahri YILMAZ                                                                  4-Fahri CÖMERT

  5-Hafize YILDIZ                                                                  5-Akın ÇETİNBAŞ

   

  TOPLUMSAL CİNSİYET                                                DEMOKRASİ VE YÖNETİŞİM

  EŞİTLİĞİ  KOMİSYONU:                                                KOMİSYONU

  1-Günsel SOLAK                                                                  1-Kemal PEKTAŞ

  2-Deniz ŞAHİN                                                                     2-Deniz ŞAHİN

  3-Mine DİBEK                                                                      3-Tarkan ÇAKIR

  4-Mehtap İLERİ                                                                    4-Ali MİDİ

  5-İlkay İBİŞ                                                                           5-İlkay İBİŞ

Call Now ButtonÇağrı Merkezi