MENÜ KAPAT

Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi Tamamlandı

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) 9-10 Kasım tarihlerinde Motivasyon ve Stres Yönetimi Eğitimi verildi. 

Stres organizmanın dengesini bozabilecek herhangi bir uyarana fizyolojik, psikolojik veya sosyal gerilimlere karşı verilen bir cevaptır. Stres, kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik durumudur. Aşırı stres bedensel ve zihinsel sağlığı ciddi ölçüde bozmaktadır. Öfke ise, neden olan şeye ya da kişiye yönelik şu ya da bu biçimde saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen oldukça yoğun olumsuz bir duygudur. Öfke, kontrol edilmediği sürece, bireyin yaşam kalitesini düşürerek yine biyolojik, fiziksel ve sosyal açıdan bazen geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, aslında kolaylıkla kontrol edilebilecek olumsuzlukları yöneterek, biyolojik, fiziksel ve sosyal yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

Stres ve Motivasyon Eğitiminde Neler Öğretildi?

Stresi daha iyi anlama ve stresi tanımak

Stres size ne yapar?

Stres kaynaklarını teşhis edebilmek

Strese karşı doğru  tepki vermeyi öğrenmek

Stresi olumlu kullanabilmek

Stresin günlük yaşantıdaki  etkisini kavramak

Tükenmenin dört aşaması

Sağlıklı kalabilmek için gevşeme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak

Stresi yönetmek-stres atma yolları

Stres ve beyin bağlantısı

Başarılı bir hayat için amaç belirlemek Motivasyon Nedir? Neden Motivasyon?

İçsel  ve Dışsal Motivasyon

Motivasyon Kırıcılar

Nasıl motive oluyoruz?

Motivasyonda  Meta programlar

Motivasyonu  Etkileyen Değişkenler

Maslow İhtiyaç Hiyerarşisi

Eğitim Sayesinde Katılımcılar Neler Kazanıyor?

Hayatlarındaki stresin kök nedenlerini bulabilecek

Stres karşısındaki tepkilerini tanıyabilecek

Stresi bir güç olarak nasıl kullanacaklarının farkına varabilecek

Kontrolsüz stresten kontrollü strese geçiş yapabilecekler

Stresle performans arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek

Stresle başa çıkma konusundaki becerilerini geliştirebilecek

Stres kaynakları ile baş edebilmek için uygulanabilecek temel becerileri kazanacak

Motivasyonu yönetmek. İçimizdeki “Motivasyon Dâhisini ortaya çıkarmak.

Kişilik ve motivasyon ilişkisi. Kişisel “Motivasyon Profilini belirlemek.

Motivasyon sürecinin üçayağı: Eyleme geçmek, Sürdürmek ve Sonuç almak.

Çevre ve motivasyon ilişkisi: Motive edici bir çevre yaratmak.

Seçimlerle yaşamak ve “İç Kontrol Psikolojisi”.

Kişisel “Motivasyon Stratejisi’ni belirlemek.

Motivasyon ve başarı ilişkisi. “Motivasyon Süreci-Başarı Modeli”.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi