MENÜ KAPAT

Metruk Bina İlanı

Durak Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 (109 Ada 40 Parsel) de bulunan metruk bina için 3194 Sayılı İMAR KANUNU ‘ nun Madde 39- (Değişik fıkra : 4/7/2019 – 7181/12 md.)” Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır” amir hükmüne istinaden ekte sunulan
listedeki yapıların maliklerine ilan edilmiştir.

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 39. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİ MAİLİ İNHİDAM RAPORU LİSTESİ

Call Now ButtonÇağrı Merkezi