MENÜ KAPAT

Meclis’te şeffaflık konuşulacak

Belediyemiz, daha şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile devam ettiği hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesini imzalayarak, daha şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda hizmet edeceğini taahhüt eden Belediye Başkanımız Dr. Murat Gerenli, projelerini bir bir hayata geçiriyor. Meclis kararı alındığı takdirde, Lüleburgaz Belediyesi Belediye Meclisi canlı olarak izlenebilecek.

Lüleburgaz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Cem Sain konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Belediye Meclisinin canlı yayınlanabilmesi için meclis kararı alınması gerekiyor.  Lüleburgaz Belediyesi olarak bu konuyu 26 Nisan tarihinde meclis gündemine aldık ve 2 Mayıs tarihinde mecliste görüşülecek. Belediye Meclisi onay verdiği takdirde meclis toplantılarımız Haziran meclisinden itibaren belediyemizin youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca belediyemizin internet sitesi ve diğer iletişim kanalları üzerinde de kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonra vatandaşlarımız meclis kararlarına ve meclis gündemine düzenli bir şekilde kolaylıkla ulaşabilecek.”

Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi nedir?

Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.

Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.

Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını Belediye internet sitesinden yayınlayacağım. Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgisine açacağım.

Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım.

Belediye çalışanlarına yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyon’un kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.

Hesap verebilirliği sağlamak üzere, görevi ihmal, kötüye kullanma gibi vakalarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım.

Kent Konseylerinin, ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla iş birliği kurmasını sağlayacağım.

Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri, STK’ları bilgilendirerek muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, kritik ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım.

Her yıl bütçe hazırlanırken vatandaşlara, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak danışacağım, internet imkanlarını kullanarak katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.

Kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını, değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerin yapılması ve sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi