MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 6 Ağustos’da

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 06/08/2019 Salı günü saat 18:00 de aşağıda gündemde yazılı konuyu görüşmek üzere olağanüstü olarak Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacağına dair toplantı ilanının Belediyemiz İnternet Sitesinde yayınlanması hususunda gereğini arz ederim.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama.

2-Zabıta Müdürlüğünün 25/07/2019 tarih ve 8486 sayılı 8 Kasım Mahallesi Semt Pazarı tahsisleri konulu yazısının görüşülmesi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi