MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 4 Ocak’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Ocak 2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 04/01/2021 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama.
2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 02/12/2020 tarih 12763 sayılı Denetim komisyonu Üye Seçimi konulu yazısının görüşülmesi
3- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 02/12/2020 tarih 12766 sayılı Meclis Tatil Ayı konulu yazısının görüşülmesi
4- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 02/12/2020 tarih 12765 sayılı Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği konulu yazısının görüşülmesi
5- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 02/12/2020 tarih 12764 sayılı Huzur Hakkı Ödemeleri konulu yazısının görüşülmesi
6- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 03/12/2020 tarih 12793 sayılı Yönetmelik Değişikliği ( Çocuk Hakları Birimi) konulu yazısının görüşülmesi
7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 04/12/2020 tarih 12839 sayılı Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları 10 nolu Hattın Güncellenmesi konulu yazısının görüşülmesi
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 17/12/2020 tarih 13359 sayılı Geçici İşçi konulu yazısının görüşülmesi
9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 17/12/2020 tarih 13360 sayılı Sözleşmeli Personel konulu yazısının görüşülmesi
10- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 17/12/2020 tarih 13361 sayılı İçkili Yerler Bölgesine Dahil Edilme Talebi konulu yazısının görüşülmesi
11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21/12/2020 tarih 13465 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi
12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21/12/2020 tarih 13472 sayılı Uygulama İmar Planı Değişikliği (163 ada 2 parsel) konulu yazısının görüşülmesi
13-Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 21/12/2020 tarih 13485 sayılı Araç Tahsisi konulu yazısının görüşülmesi
14- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 21/12/2020 tarih 13498 sayılı Araç Alımı konulu yazısının görüşülmesi
15-Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 21/12/2020 tarih 13500 sayılı Araç Alımı konulu yazısının görüşülmesi
16- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 22/12/2020 tarih 13530 sayılı Yetkilendirme konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi