MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 3 Şubat’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Şubat 2020 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 03/02/2020 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2- Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ‘nün 15/01/2020 tarih 604 sayılı Evsel Katı Atık Ücretleri konulu yazısının görüşülmesi.

3- Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ nün 21/01/2020 tarih 884 sayılı Tıbbi Atık Tarifesinin Oluşturulması konulu yazısının görüşülmesi.

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 22/01/2020 tarih 931 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23/01/2020 tarih 1014 sayılı Kamulaştırma ( 199 ada 5 parsel ) konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi