MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 3 Nisan’da

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Nisan 2018 ayı mutad toplantılarının  Birincisi için, 03/04/2018 Salı  günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/02/2018 tarih ve 2348 sayılı İmar Plan Değişikliği (357 Ada, 26 Parsel) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih ve 2460 sayılı İmar Plan Değişikliği (448 Ada, 1 Parsel) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2018 tarih ve 2599 sayılı İmar Plan Değişikliği (116 Ada, 20 Parsel) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2018 tarih ve 2685 sayılı İmar Plan Değişikliği (65 Ada, 34 ve 35 Parseller) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2018 tarih ve 2692 sayılı İlave Uygulama İmar Planı konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7-Üç  Encümen Üyesi seçimi.

8-Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

9-İmar Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

10-Sağlık, Çevre Ve Temizlik Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

11-Halkla İlişkiler Ve Kültürel Etkinlikler Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

12-İsimlendirme Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

13-Trafik Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

14-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

15-Demokrasi ve Yönetişim Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

16-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 20/03/2018 tarih ve 3623 sayılı Belediye Hizmet Alanları Su Aboneliği konulu yazısının görüşülmesi.

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2018 tarih ve 3775 sayılı Nazım İmar Planı Revizyonuna İtiraz konulu yazısının görüşülmesi.

18-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 3898 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

19-Tesisler Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 3916 sayılı Park İsimlendirmesi konulu yazısının görüşülmesi.

20-Tesisler Müdürlüğünün 27/03/2018 tarih ve 3942 sayılı Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge konulu yazısının görüşülmesi.

21-Plan Proje Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 3926 sayılı IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının “Turizm Önceliği”nde Proje Sunulması konulu yazısının görüşülmesi.

22-Faaliyet Raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması

Call Now ButtonÇağrı Merkezi