MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 2 Ocak’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Ocak 2020 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 02/01/2020 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama.

2- Denetim Komisyonuna 5 Üye Seçimi

3- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 13/12/2019 tarih 14009 sayılı Meclis Tatil Ayı konulu yazısının görüşülmesi

4- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 13/12/2019 tarih 14010 sayılı Huzur Hakkı Ödemeleri konulu yazısının görüşülmesi

5- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 13/12/2019 tarih 14011 sayılı Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği konulu yazısının görüşülmesi

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 13/12/2019 tarih 14034 sayılı Geçici İşçi konulu yazısının görüşülmesi

7- İnsan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğü’ nün 13/12/2019 tarih 14110 sayılı Sözleşmeli Personel konulu yazısının görüşülmesi

8- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 19/12/2019 tarih 14357 sayılı Hobi Bahçelerinin Yıllık Tahsis Ücretinin Belirlenmesi konulu yazısının görüşülmesi

9- Zabıta Müdürlüğü’ nün 20/12/2019 tarih 14371 sayılı Ticari Taksiler Fiyat Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi 10- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 18/12/2019 tarih 14430 sayılı Traktör Alımı konulu yazısının görüşülmesi

11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23/12/2019 tarih 14531 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24/12/2019 tarih 14544 sayılı İmar Planı Yapım Talebi ( 354 ada 11 parsel ) konulu yazısının görüşülmesi

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24/12/2019 tarih 14545 sayılı İmar Planı Yapım Talebi (353 ada 9 parsel ) konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi