MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 2 Mayıs’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Mayıs 2019 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 02/05/2019 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2-2018 Yılı Kesin Hesaplarının görüşülmesi

3-Zabıta Müdürlüğünün 15/04/2019 tarih ve 4376 sayılı Durak İsminin Değiştirilmesi Talebi konulu yazının görüşülmesi

4-Zabıta Müdürlüğünün 15/04/2019 tarih ve 4377 sayılı Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Güzergahı Güncellenmesi konulu yazısının görüşülmesi

5-Zabıta Müdürlüğünün 15/04/2019 tarih ve 4378 sayılı Huzur Taksi Durağında Araç Sayısının Arttırılması konulu yazısının görüşülmesi

6-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 19/04/2019 tarih ve 4627 sayılı Abone Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/04/2019 tarih ve 4563 sayılı İmar Plan Değişikliği (620 ada 36 parsel) konulu yazısının görüşülmesi

8- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 19/04/2019 tarih ve 4675 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi