MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 2 Mart’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Mart 2020 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 02/03/2020 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 17/02/2020 tarih 2259 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

3- Kültür İşleri Müdürlüğü’ nün 20/02/2020 tarih 2389 sayılı Meclis 2021 Temalı Yıl konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi