MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 2 Kasım’da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Kasım 2020 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 02/11/2020 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:
1-
Açılış ve yoklama.

2- Tesisler Müdürlüğü’ nün 08/10/2020 tarih 10818 sayılı Tesisler Müdürlüğü Bütçe Tarifesi Tablo Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

3- Zabıta Müdürlüğü’ nün 13/10/2020 tarih 10983 sayılı Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Talimatnamesine Maddeler Eklenmesi konulu yazısının görüşülmesi

4- Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 16/10/2020 tarih 11139 sayılı 2021 Mali Yılı İdare Performans Programı konulu yazısının görüşülmesi

5- Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 16/10/2020 tarih 11141 sayılı 2021 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi konulu yazısının görüşülmesi

6- Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 16/10/2020 tarih 11140 sayılı 2021 Mali Yıl Bütçesi konulu yazısının görüşülmesi

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 19/10/2020 tarih 11163 sayılı Kamulaştırma (502 ada, 661 parsel) konulu yazısının görüşülmesi

8- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 19/10/2020 tarih ve 11176 sayılı Okul Servis Araçları Süre Uzatımı Talebi konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi