MENÜ KAPAT

Meclis toplantısı 17 Mayıs’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Mayıs 2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 17.05.2021 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:
1-
Açılış ve yoklama.

2- Lüleburgaz Belediyesi 2020 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.03.2021 tarih 10183 sayılı Plan Notu Güncellemesi yazısının komisyon raporunun görüşülmesi

4- Zabıta Müdürlüğü’ nün 07.04.2021 tarih 13324 sayılı Kapalı Pazar Yeri Tezgah Tahsis Süresi ve Tahsisin Devri Hk. Konulu yazısının görüşülmesi

5- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 15.04.2021 tarih 14370 sayılı Teklifler/Önergeler konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi