MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 11 Haziran’da

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Haziran 2020 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 11/06/2020 Perşembe günü, saat: 14.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.
2- Denetim Komisyonu Raporunun sunulması
3- Faaliyet Raporunun Sunulması, Görüşülmesi ve Oylanması
4- Encümen 3 Üye Seçimi
5- Plan ve Bütçe Komisyonu 5 Üye Seçimi
6- İmar Komisyonu 5 Üye Seçimi
7- Sağlık, Çevre ve Temizlik Komisyonu 5 Üye Seçimi
8- Halkla İlişkiler ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 5 Üye Seçimi
9- İsimlendirme Komisyonu 5 Üye Seçimi
10- Trafik Komisyonu 5 Üye Seçimi
11- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 5 Üye Seçimi
12- Demokrasi ve Yönetişim Komisyonu 5 Üye Seçimi
13- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 23/03/2020 tarih ve 3726 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi
14- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23/03/2020 tarih ve 3727 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi
15- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24/03/2020 tarih ve 3750 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi
16- 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi