MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 10 Haziran’da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Haziran 2019 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 10/06/2019 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03/05/2019 tarih ve 5221 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

3- Zabıta Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve 5735 sayılı Özlem Taksi Durağı Araç Sayısının Arttırılması Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

4- Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23/05/2019 tarih ve 6193 sayılı Temizlik İşleri Yönetmeliği konulu yazısının görüşülmesi.

5- Özel Kalem Müdürlüğünün 21/05/2019 tarih ve 5950 sayılı Bulgaristan Topolovgrad Tiyatro Festivali konulu yazısının görüşülmesi.

6- Tesisler Müdürlüğünün 27/05/2019 tarih ve 6244 sayılı Katlı Otopark İşletmesi Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi.

7- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27/05/2019 tarih ve 6248 sayılı Hizmet Yüklenmeleri konulu yazısının görüşülmesi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi