MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Temmuz’da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Temmuz 2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01.07.2021 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:
1-
Açılış ve yoklama.
2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 10.06.2021 tarih 19268 sayılı Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Fiyat Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi
3- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 15.06.2021 tarih 20005 sayılı Şehir İçi Toplu Taşıma Aracı Durağı Oluşturulması konulu yazısının görüşülmesi
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.06.2021 tarih 20723 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi
5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.06.2021 tarih 20557 sayılı 1/5000 ölçekli Genel Nazım İmar Planı Revizyonu konulu yazısının görüşülmesi
6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.06.2021 tarih 20559 sayılı İmar planı yapımı (3 ada 98 parsel) konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi