MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Temmuz’da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Temmuz 2020 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01/07/2020 Çarşamba günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 1-Açılış ve yoklama.

2– Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 19/06/2020 tarih 6203 sayılı Sağlık, Çevre ve Temizlik Komisyonuna 1 üye seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 23/06/2020 tarih 6360 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi