MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Şubat’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Şubat 2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01.02.2021 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1– Açılış ve yoklama.

2– Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 15.01.2021 tarih 1205 sayılı Yeni Durak Kurma Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

3-Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ nün 15.01.2021 tarih 1197 sayılı Tıbbi Atık Tarifesinin Oluşturulması konulu yazısının görüşülmesi.

4-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 19.01.2021 tarih 2200 sayılı Hatıra Ormanı Oluşturma Talebi konulu yazısının görüşülmesi          

5-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 20.01.2021 tarih 2264 sayılı Şehiriçi Toplu Taşıma Araçlarının Yaş Değişikliği Talebi konulu yazısının görüşülmesi         

6-Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 20.01.2021 tarih 2270 sayılı Yetkilendirme konulu yazısının görüşülmesi

7- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.01.2021 tarih 2538 sayılı İç Kontrol Eylem Planı konulu yazısının görüşülmesi

8- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21.01.2021 tarih 2559 sayılı Çalışma İzin Belgesi Ücreti ve Hat Tahsis Ücreti Hk. konulu yazısının görüşülmesi

9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 21.01.2021 tarih 2380 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.01.2021 tarih 2673 sayılı Uygulama İmar Planı Değişikliği(90 Ada 19 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21.01.2021 tarih 2687 sayılı Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi

12- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ nün 21.01.2021 tarih 2616 sayılı İnşaat Mesken Su Abonelik Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi