MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Nisan’da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Nisan 2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01.04.2021 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.

2- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 08.03.2021 tarih 9039 sayılı Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

3- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 08.03.2021 tarih 9047 sayılı Meclis Katibi Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

4- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 08.03.2021 tarih 9054 sayılı Encümen Üyesi Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

5- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 08.03.2021 tarih 9066 sayılı İhtisas Komisyonları Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

6- Denetim Komisyonu Raporunun Sunulması

7-Faaliyet raporunun Sunulması, Görüşülmesi ve Oylanması

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 15.03.2021 tarih 9141 sayılı İmar Planı Talebi (Türkgeldi 17 ada 12 ve 66 Parseller) konulu yazısının görüşülmesi

9-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 15.03.2021 tarih 9852 sayılı Yeni Durak Kurma Talebi konulu yazısının görüşülmesi

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 16.03.2021 tarih 10183 sayılı Plan Notu Güncellemesi konulu yazısının görüşülmesi

11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 17.03.2021 tarih 10328 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 17.03.2021 tarih 10337 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

13- Tesisler Müdürlüğü’ nün 19.03.2021 tarih 10729 sayılı Lüleburgaz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Ücret Tarifesi Belirlenmesi konulu yazısının görüşülmesi

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 19.03.2021 tarih 10858 sayılı İmar Plan Değişikliği (355 ada 78 parsel) konulu yazısının görüşülmesi

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 22.03.2021 tarih 11129 sayılı Otopark Alanı Kullanımı (268 Ada 1 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi