MENÜ KAPAT

Meclis toplantısı 1 Kasım’da!

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Kasım 2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01/11/2021 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 18.10.2021 tarih 36755 sayılı 2022 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi konulu yazısının görüşülmesi.
  3. Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 18.10.2021 tarih 36777 sayılı 2022 Mali Yılı İdare Performans Programı konulu yazısının görüşülmesi.
  4. Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 18.10.2021 tarih 36774 sayılı 2022 Mali Yıl Bütçesi konulu yazısının görüşülmesi.
  5. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 12.10.2021 tarih 35673 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi konu yazısının görüşülmesi.
  6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 19.10.2021 tarih 36804 sayılı 1/5000 Ölçekli Genel Nazım İmar Planı Revizyonuna İtirazlar konulu yazısının görüşülmesi.
  7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 19.10.2021 tarih 36676 sayılı Sözleşmeli Personel Çalışma Yönetmeliği konulu yazısının görüşülmesi.
  8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 19.10.2021 tarih 36814 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.
  9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 20.10.2021 tarih 37046 sayılı 418 Ada 31 Parsel konulu yazısının görüşülmesi.
Call Now ButtonÇağrı Merkezi