MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Haziran’da

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Haziran 2018 ayı mutad toplantılarının  Birincisi için, 01/06/2018 Cuma günü, saat: 10.00’da, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 1-Açılış ve yoklama.

 2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21/05/2018 tarih ve 6552 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

3-Zabıta Müdürlüğünün 21/05/2018 tarih ve 6575 sayılı Ticari Taksi Fiyat Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/05/2018 tarih ve 6643 sayılı İlan ve Reklam Vergisi Ödeme Dönemleri konulu yazısının görüşülmesi.

5-Plan Proje Müdürlüğünün 24/05/2018 tarih ve 6766 sayılı “Action of We Struggle With Climate Change With Our Bicycles” Projesinin Yetki Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2018 tarih ve 6775 sayılı İmar Plan Değişikliği  (88 Ada, 8 ve 9 Parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2018 tarih ve 6776 sayılı İmar Plan Değişikliği (463 Ada, 14 ve 15 Parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2018 tarih ve 6777 sayılı Otopark İzni (165 Ada, 23 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/05/2018 tarih ve 6778 sayılı Edirne Bayırı Sokak İsimleri konulu yazısının görüşülmesi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi