MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Haziran’da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Haziran
2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01.06.2021 Salı günü, saat: 18.00’de, aşağıda
gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük
Salonunda toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere
duyurulur.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2021 tarih 17522 sayılı Uygulama İmar Planı
Değişikliği (537 Ada 56, 62 ve 64 nolu Parseller) konulu yazısının görüşülmesi
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2021 tarih 17565 sayılı Bisiklet Yolu Hibe Projesi
konulu yazısının görüşülmesi
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2021 tarih 17568 sayılı Bisiklet Yolunun İmar
Planlarına İşlenmesi konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi