MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Ekim’de

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Ekim 2019 ayı mutad toplantılarının birincisi  için, 01/10/2019 Salı günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 1-Açılış ve yoklama.

2-Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Tesisler Müdürlüğünün 05/09/2019 tarih ve 9828 sayılı Bütçe İçi Ödenek Aktarma konulu yazısının komisyon raporunun görüşülmesi.

3-Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/08/2019 tarih ve 9119 sayılı Edirne Bayırı Mevkii Düzenleme Sahasına ait Harçlar konulu yazısının komisyon raporunun görüşülmesi.

4-Plan ve Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/08/2019 tarih ve 9132 sayılı Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atığı Depolama Sahası konulu yazısının komisyon raporunun görüşülmesi.

5-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/09/2019 tarih ve 9616 sayılı İmar Plan Talebi ( Türkgeldi 17 ada 12 ve 66 parsel) konulu yazısının komisyon raporunun görüşülmesi

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/09/2019 tarih ve 10493 sayılı 2020 Yılı Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi.

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/09/2019 tarih ve  10496 sayılı 2020-2024 Stratejik Planı konulu yazısının görüşülmesi

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/09/2019 tarih ve  10509 sayılı Kamulaştırma (418 ada 29 parsel) konulu yazısının görüşülmesi

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/09/2019 tarih ve  10512 sayılı İmar Plan Değişikliği (Edirne Bayırı 3 nolu Düzenleme Bölgesi) konulu yazısının görüşülmesi

10-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20/09/2019 tarih ve  10513 sayılı Beyza Nur Baş’ın yardım talebi konulu yazısının görüşülmesi

11-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20/09/2019 tarih ve  10514 sayılı Kayra Eylül Avşar’ın yardım talebi konulu yazısının görüşülmesi

12-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19/09/2019 tarih ve  10519 sayılı Sude Tüysüz’ün yardım talebi konulu yazısının görüşülmesi

13-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19/09/2019 tarih ve  10520 sayılı Feyza Nur Baş’ın yardım talebi konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi