MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Ekim’de

            Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Ekim 2021 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01/10/2021 Cuma günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2– Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 20/09/2021 tarih  ve 31942 sayılı 2022 yılı Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21/09/2021 tarih 32542 sayılı İmar Planı Yapımı (354 ada 6 Parsel) Konulu yazısının görüşülmesi

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 21/09/2021 tarih 32549 sayılı Satış (947 ada 1 Parsel) Konulu yazısının görüşülmesi

5- İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’ nün 22/09/2021 tarih 32708 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi