MENÜ KAPAT

Meclis Toplantısı 1 Ekim’de

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Ekim 2020 ayı mutad toplantılarının birincisi için, 01/10/2020 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Büyük Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 21/09/2020 tarih 9959 sayılı 2021 yılı Ücret Tarifesi konulu
yazısının görüşülmesi

3- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün 17/09/2020 tarih 9831 sayılı Yeni Devlet Hastanesi
Durak Açılması Hk. Konulu yazısının görüşülmesi

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 18/09/2020 tarih 9882 sayılı 2020/52 sayılı
Meclis Kararı Unvan Bölümü Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi