MENÜ KAPAT

Meclis 2 Aralık’ta

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Aralık 2019 ayı mutad toplantılarının birincisi  için, 02/12/2019 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2019 tarih ve 13090 sayılı İmar Planı Notu İlavesi konulu yazısının görüşülmesi

3 – İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/11/2019 tarih ve 13097 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/11/2019 tarih ve 13100 sayılı Ödenek Aktarma konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi