MENÜ KAPAT

Meclis 1 Kasım’da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Kasım 2019 ayı mutad toplantılarının birincisi  için, 01/11/2019 Cuma günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 1-Açılış ve yoklama.

2-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/09/2019 tarih ve 10509 sayılı Kamulaştırma ( 418 ada 28 parsel) konulu yazısının komisyon raporunun görüşülmesi

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16/10/2019 tarih ve 11601 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17/10/2019 tarih ve 11602 sayılı Boş Kadro  Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi

5-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 08/10/2019 tarih ve 11244 sayılı Sosyal Yardımlar (Beyza Ataklı) konulu  yazısının görüşülmesi

6-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15/10/2019 tarih ve 11606 sayılı Sosyal Yardımlar (Feyza Üstüntaş) konulu  yazısının görüşülmesi

7– Özel Kalem Müdürlüğünün 22/10/2019 tarih ve 11691 sayılı 2020 Mali Yılı İdare Performans Programının görüşülmesi

8-Özel Kalem Müdürlüğünün 22/10/2019 tarih ve 11690 sayılı 2020 Mali Yılı Bütçesinin  görüşülmesi

9– Özel Kalem Müdürlüğünün 22/10/2019 tarih ve 11689 sayılı 2020 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesinin  görüşülmesi

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/10/2019 tarih ve 11761 sayılı Kamulaştırma konulu yazısının görüşülmesi

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2019 tarih ve 11758 sayılı İmar Plan Notu İlavesi konulu yazısının görüşülmesi

Call Now ButtonÇağrı Merkezi