MENÜ KAPAT

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ

Lüleburgaz  Belediyesi  “Stratejik planla işleyen kurum”  olarak,  “Her  şeyin  sevgi  ile başladığı,  ekonomik  ve  sosyal  beklentilerin  karşılandığı,  bireylerin  kendilerini  geliştirdikleri,  havası, doğası ve temizliği ile yaşamaktan mutlu oldukları, soyadı kültür olan “LÜLEBURGAZ” vizyonumuza hep birlikte bizleri ulaştıracak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Lüleburgaz Belediyesi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politikaların geliştirilmesi,  kadının toplumsal ve siyasal anlamda güçlendirilerek yıl boyunca yapılan faaliyetler ile farkındalık yaratılması amacıyla 2016 yılını “Kadın Yılı” ilan ettik. Kadınlarımız için çok yönlü bir akademi oluşturmaya karar verdik ve yarışmaya sunduk.

Nüfus artışı ile beraberinde doğurduğu ihtiyaçların yanı sıra,  5 Mart 2015 tarihli meclis kararı  ile  2016  yılının  “Kadın  Yılı”  ilan  edilmesi ile Lüleburgaz  Belediyesi  olarak  “Lüleburgaz  Yıldızları  Kadın  Akademisinin tasarlanacağı,  Kamu  İhale  Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat  Eserleri  Yarışmaları  Yönetmeliği  uyarınca  serbest,  ulusal  ve  tek  kademeli  olarak  “Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıldı. İlçede yaşayan,  ve desteklenmesi gereken,  kadın–çocuk ve ailelere eğitim ve sosyal hizmetler sunma, kadın, aile ve çocuklara yönelik sorunları çözmede danışmanlık ve rehberlik hizmeti verme, ilgili  kurumlarla  iletişimini  sağlama,  belediye  bünyesinde  kadınlara  yönelik  mesleki-kültürel  ve sanatsal  kurslar  düzenleyip,  kadınlarımızın  sosyal  ve  kültürel  hayata  etkin  katılımını  sağlama  ve kadınları  şiddet  ortamından  uzaklaştıracak  çalışmaların  yapılacağı  öncü  bir  merkez  oluşturulması hedeflenmiştir.

Kadın ve Çocuk Konuk Evi

Kadına yönelik şiddetle mücadelede,  şiddete maruz kalan  veya  risk  altında  bulunan kadınlara  ve  çocuklarına  sunulan  müdahale  hizmetlerinden  biri  de kadın ve çocuk konuk evidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde belediyenin görevleri düzenlenmiştir. 14. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde meslek ve beceri kazandırma, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma nüfusu 50.000 i geçen belediyelerin görevleri arasında belirtilmiştir.

Özgün bir proje

İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 20.846,40 m2 büyüklüğündeki yapı adasında,  Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’ni tasarlanmıştır. Yarışma ile,  Mevcut İmar Planlarına uyularak;  doğal çevreye uyumlu,  kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan,  bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten,  kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren,  güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler getirilmiş bir proje elde edilmiştir.

Kadınlar üretimde daha aktif yer alacak

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi kadınların toplumsal hayata katılımlarına, üretimlerine ve diğer ailesel problemlerinin çözümlenmesi ve destek olunmasına yönelik bir yapıdır. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, ağırlıklı olarak çocuk ve kadınların uzmanlarla iletişim kurarak gelişim ve üretim anlamında etkinliklere katılabilecekleri, çeşitli kongre ve seminerlere halkın da katılımıyla birlikte çözümler üreteceği bir akademi…

Yeni bir yaşam alanı

Kadın sığınma evleri ve çocuk bakım evleri ile kreşin de bulunduğu akademi, kullanıcıların yapıyla güçlü bir ilişkiye girmesini ve 24 saat kullanılmasını sağlıyor. Bu sebeple akademide kentten farklı olarak bir yaşam örgüsü oluşuyor. Bu yaşam örgüsü spor alanları ve ekolojik tarım alanları, üretim atölyelerinin de etkisiyle yeni bir tür insan-doğa-yaşam ilişkisi çerçevesi kuruyor.

Ulaşımı kolay

Akademi, yapı adasının yaklaşık %50’sinde, belirlenen sınırda yapılaşan, kalan alanların ise açık alan önerileriyle değerlendirileceği, Sevgi Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde 1277 Adada bulunan 1 ve 2 numaralı parseldedir. Akademinin ana girişi İstasyon Caddesi üzerinden alınırken, kadın sığınma evi ve çocuğa yönelik birimlerin girişleri kuzeydeki sokaktan alınmıştır. İstasyon Caddesi’nden alınan girişe yakın olarak konumlanan ortak sosyal mekanlara halkın böylelikle kolay ulaşması sağlanmıştır. Üst kotta oluşturulan açık yaşam platformuna çıkan amfi de girişten algılanmaktadır. Üç ana avlu ve bu avluların platform ve zeminle ilişkilerinin kurguladığı yaşama yönelik ölçekli mekanlardan oluşan tasarım, bu anlamda birtakım duyarlılıkları barındırmaktadır.

Akademi’de neler var?

Akademi, Ana birimleri; Kadın Sığınma Evi (yönetim, eğitim ve rehabilitasyon, yaşamsal mekanlarıyla), Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Çocuk Kulübü (13ay- 3 yaş aralığında 40 çocuk ve 3- 6 yaş aralığında 60 çocuk kapasitesinde yönetim, çocuk kulübü ve çocuk mekanlarıyla), Kadın Akademisi Ortak Sosyal Mekanlar (sergi salonu, konferans salonu, kütüphane ve okuma salonu, gösteri, spor vb. amaçla düşünülen çok amaçlı salon, hukuk birimi, psikolojik danışmanlık birimi, kadın danışma ve dayanışma birimi, kadın sivil toplum örgütleri için klüp odaları, kadın liderlik, anneliğe hazırlık, okul öncesi ve ev ekonomisine katkı eğitimlerinin verileceği salonlar, işlikler, reçel, turşu, tarhana, makarna, kuskus gibi ürünlerin topluca yapılacağı,  ayrı hazırlama, pişirme yeri olan kapsamlı bir el emeği mutfağı,  el ürünleri marketi, mobilya ve beyaz eşya hariç diğer eşyalar için, dışarıdan gelen eşyaların kabulü, tamiri, temizliği, ütü,  ambalajlama ve etiketleme alanlarını içeren ikinci el eşya işleme, satış ve dağıtım alanıyla), açık ve kapalı oturma alanı, mutfak, depo, wc, engelli wc mekanlarını içeren, park alanına da hizmet verebilecek Kafeterya ve Dinlenme Alanı, Park Alanı ve Açık Otoparkıyla, 6250 m2 olarak planlanmıştır.

Doğa ile iç içe

Öncelikle az katlı, avlulu yapı tipolojisi, oluşan iç sokaklarla sürprizli mekanlar yaratan, avlularında etkinlik ve doğayla ilişkilenme şansı sunan bir yapılaşmadır. Her ne kadar iki ana avlu dışarı açılabiliyorsa da, çocuk mekanlarının ve kadın sığınma evinin korunaklı bir avlusunun olması kullanıcı psikolojisini olumlu yönde etkileyecektir.

Kadın, çocuk kullanıcıları açık teraslara, avlulara oradan da açık alanlara ulaştıran mekanlar, yapının genel karakterini oluşturmaktadır. Açık alanlardaki açılabilir, kapanabilir örtüler iklim değişikliklerine göre yağmur sularını toplama, güneş enerjisini tutma gibi fonksiyonellikleriyle hobi bahçelerinin sulanması ve bahçenin aydınlatılması gibi işlevlere yardımcı olmak amacıyla düşünülmüştür.

 Bizim hep birlikte gerçekleştireceğimiz bir hayalimiz var.

Yaşamaktan mutlu olduğumuz kenti yaratmak…

Call Now ButtonÇağrı Merkezi