MENÜ KAPAT

Lüleburgaz Bisiklete Biniyor Projesi Kapanış Toplantısı

Lüleburgaz Bisiklete Biniyor Projesi kapsamında, bisiklet dernek ve grupları, STK temsilcileri ve odaların temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri ve yerel aktörlerin katılımıyla 12 Şubat’ta kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan ve bu 2 yıl içerisinde 4 kez gerçekleştirilen çalıştaylar esnasında katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan proje önerisinin aktarılması ve projenin kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi amacıyla katılımcılar Lüleburgaz’a geldi.

Yenilikçi ve yaratıcı bir şehir olma yolundaki Lüleburgaz İçin Bisiklet Master Planı’nın sunulduğu toplantı kapsamında, Belediye Başkan Vekili Erol Özgür’ün makamında ziyaret edilmesinin ardından Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA) Büyük Salon’da katılımcılara sunum gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Bisiklete Biniyor Projesinde sona gelindi

Lüleburgaz Belediyesi, Hollanda Yaratıcı Endüstriler Fonu Nl Open Call Türkiye 2018-1 çağrı programı kapsamında, Ankara’dan Novusens, Hollanda’dan Artengiineering ve Sustainable Solution ekibi ile , ‘Lüleburgaz İçin Bisiklet’ temalı çalışmalarla Temmuz 2018’de Lüleburgaz Bisiklete Biniyor projesine başlamıştı. Hollanda’nın Yaratıcı Endüstriler Fonunun desteklediği “LÜLEBURGAZ BİSİKLETE BİNİYOR” Projesinde sona gelindi.

2 Yıl Boyunca Paydaşlarla Bisiklet Çalıştayları yapıldı

Lüleburgaz Belediyesi personeli, kamu kurumu temsilcileri,  proje ortakları, bisiklet dernek ve grupları meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer yerel aktörlerin katılımı ile yürütülen tüm çalıştaylarda, yenilikçi, yaratıcı şehir olma ile ilgili Lüleburgaz’da bisiklet kullanımı konusunda hedeflerin neler olduğu ve bu hedeflerin önündeki önemli engeller değerlendirildi.

Lüleburgaz Bisiklete Biniyor – Daha İyi Bir Şehir İçin Bisiklet’ projesinde kapsayıcı bir Bisiklet Master Planını tasarlamaya yönelik bir yol haritası, kentsel gelişimin çeşitli yönlerini iyileştirmek için bisikletin tüm potansiyelinin nasıl ortaya çıkarılacağı belirlendi. Proje, örnek bir rehber kitabı olmayı hedefleyen “Katılımcı Bisiklet Mastır Planı” üretmeyi hedefledi.

Lüleburgaz’ın bisiklet planı hazırlandı

Proje kapsamında kentsel gelişimin iyileştirilmesine yönelik tüm unsurlar değerlendirip, bisiklet kullanımının maksimum potansiyeline ulaştırılmasına dair çalışmalar gerçekleştirildi. Proje aynı zamanda, daha sürdürülebilir, sağlıklı, katılımcı ve demokratik bir kentsel gelişim amacıyla bir katalizör görevi gördü.

Bisikletli ulaşımın diğer ulaşım türlerine entegrasyonu ve uygun standartlarda güvenli bir ulaşım alternatifi olarak düzenlenebilmesi için gelişmiş ülkelerdeki mevcut bilgi ve deneyimin edinilebilmesi konusunda proje ortaklarımızdan yararlandık.

Uzmanlar tarafından kitap haline getirilen bu plan, belirli bir şehir için bisiklet master planından çok daha fazlasını içeriyor. Sadece trafik mühendisliğine bir yaklaşım değil, aynı zamanda bisiklet ve kentsel yaşamı iyileştirmek için donanım, yazılım ve orgware yönlerini ele alan bütünsel bir vizyonu ortaya koyuyor. Bu doküman, tasarımcılar, uzmanlar, kamu idareleri, STK’lar ve özel sektör aktörleri ile Hollanda-Türkiye arasındaki uluslararası bir işbirliğinin ürünüdür.

Bu açık ve kapsayıcı yaklaşım, bisiklet ve şehir planlama alanındaki Hollanda uzmanlığını yerel Türk bağlamı ve paydaş katılımı hakkında derinlemesine bilgi ile birleştirmek için bir fırsat olup, tasarım öneri ve tavsiyeleri de bu bağlamda yapılmaktadır. Bunların, hem yurt içinde hem yurtdışında birçok belediyeye ilham vermesini ve şehir yaşamını iyileştirmek için bir hızlandırıcı olarak değerlendirilmesini diler, “Lüleburgaz Bisiklete Biniyor” çalıştayı için Hollanda’dan gelen Şehir Plancısı Stefan Bendiks ve “Daha iyi bir şehir için Bisiklet” temalı programımızı yöneten Melih Gezer ve Berrin Benli ile tüm çalıştay katılımcılarına teşekkür ederiz.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi