MENÜ KAPAT

Lüleburgaz Belediyesi’ne Bir Ödül Daha!

Belediyemiz aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Ülkemizin doğal, tarihsel, kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması yönünde, her geçen yıl niteliksel anlamda yükseliş gösteren başarılı çalışmaların ödüllendirildiği, sergi ve yayınlarla kalıcılığı sağlanan “Tarihi Kentler Birliği -Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2017” düzenlendi.

Yarışmaya 69 belediye; 82 uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 proje ile katıldı. Belediyemiz tarafından, 01.06.2016 Tarih ve 2016/62 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” projesi ile yarışmaya katılım sağladık.
Bu projede, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Çevresi ile Taşköprü, Kadı Ali Camii ve Sur Duvarları Aksı ve çevresini içeren bölgenin; turistik, sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini geliştirerek, bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını güçlendirmek amacıyla hareket edildi. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile Taş Köprü arasında bir tarih ve kültür koridoru oluşturmak, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak hak ettikleri değeri kazandırmak, kamusal alanlara herkes tarafından ulaşabilirliği sağlayacak biçimde yaşanabilirlik kazandırarak gelecek nesiller aktarmak da hedef olarak belirlendi.

Lüleburgaz Belediyesi’nin Tarihi Alanlar Düzenleme Projesi’ne; tüm kent merkezini, anıtsal binaları, arkeolojik kalıntıları, doğal mirası, ticaret ve konut dokusunu bir arada ele alan bütüncül proje ölçeğini başarılı bir şekilde ele alıyor olması ve gelecek yıllarda devam edecek koruma çalışmalarına yol gösterecek, kılavuz niteliği nedeniyle Proje Ödülü verildi.

Bizim hep birlikte gerçekleştireceğimiz bir hayalimiz var.

Yaşamaktan mutlu olduğumuz kenti yaratmak…

Call Now ButtonÇağrı Merkezi