MENÜ KAPAT

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

14.01.2019 günü DİSK- Genel İş Sendikası tarafından yapılan basın açıklaması sonrasında kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikli olarak DİSK- Genel İş Sendikasının yapmış olduğu basın açıklamasının yanıltıcı ifadeler içerdiğini, mevcut ve yasal durumu tam olarak ortaya koymadığını üzülerek belirtmek isteriz.

Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışı ile emekten yana olan tavrımız karşısında bu şekilde ifadelere yer verilmesini iyi niyetli yaklaşımdan uzak bir tavır olarak görmekteyiz. Zira söz konusu sendika temsilcileri ile iyi niyet çerçevesinde görüşmeler yapılmış ancak görüşmelerin devam ettiği sırada söz konusu sendikanın temsilcileri ile 11.01.2019 tarihinde yapılan görüşme öncesi ilgili sendika ‘’Ankara 3. Noterliğinin 09.01.2019 tarih ve 00727 yevmiye sayılı Grev Kararı/oylaması kararını” alarak görüşmeye katılmışlardır. Kısaca bu husus göstermektedir ki Belediyemizin ve Şirketimizin göstermiş olduğu iyi niyet karşısında sendika temsilcileri aynı karşılığı vermemişlerdir. Bu sebeple tarafımıza yöneltilen uzlaşmaz tavır söylemlerini de kabul etmediğimizi, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde masayı terk eden tarafın sayın sendika temsilcileri olduğunu da ayrıca ve açıkça belirtiriz.

Sendikal hakların korunması konusunda hem Belediye Başkanlığımızın hem de Lüleburgaz Belediyesi Personel AŞ’nin tavrı açıktır. Lüleburgaz Belediyesi ve Personel Hizmetleri AŞ İşyerinde sendikal örgütlenmenin önünü açmış ve hiçbir engel çıkarmamıştır. Şuan yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmelerine bakıldığı zaman emekten yana, işçiden yana olan tutumumuz tüm kamuoyunca da takdirle karşılanmakta ve civar emsal belediyelerden çok daha iyi şartlarda sözleşme imzalamış olduğumuz bilinmektedir.

Bilindiği üzere; Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ; 375 ve 696 sayılı KHK ile kurulmuştur. Kuruluş aşaması sonrası 02.04.2018 tarihinde işe başlayan personelin tüm hakları 30.06.2020 tarihine kadar Yüksek Hakem Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

Yüksek Hakem Kurulu kararı uyarınca ve 30.06.2020 tarihine kadar 696 sayılı KHK 124. Maddesinin geçici 24. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesi olduğundan, yeni bir toplu iş sözleşmesinin imzalanması hususunda Lüleburgaz Belediyesi Personel AŞ ’nin yetkileri ilgili KHK ile sınırlıdır.

Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan hükümlerin mali ve sosyal haklarından fazla olamayacağı hükmü gereği şirketimizin Toplu İş Sözleşmesi imzalaması durumunda hukuki, idari ve mali sorumlulukların ortaya çıkacağı ve idari açıdan mülkiye, mali açıdan da Sayıştay denetimine tabi olduğu da sayın kamuoyunca bilinmelidir.

Lüleburgaz Belediyesi Personel AŞ bu görüşmeler öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da görüş sormuş ve 28.09.2018 tarihinde gelen cevapta da yukarıda da belirttiğimiz üzere 30.06.2020 tarihine kadar 696 sayılı KHK 124. Maddesinin geçici 24. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince verilebilecek haklar tek tek belirtilmiştir. Zaten bu hakların çalışanlarımıza verilmesi hususunda herhangi bir olumsuz tutum ya da kararımız bulunmamaktadır. Ancak yetki aşımı ile Yüksek Hakem Kurulu kararının 30.06.2020 ye kadar belirlenen ücret ile mali ve sosyal hakların değiştirilmesi de hem idari açıdan hem de hukuken mümkün değildir.

Açıkladığımız bu sebepler ortadayken DİSK-Genel İŞ Sendikasının yapmış olduğu basın açıklamasına karşı kamuoyunu bilgilendirme açısından bu açıklama yapılmıştır.

Murat GERENLİ                                Gökhan Kaya ATAY

Lüleburgaz Belediye Başkanı          Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

 

Call Now ButtonÇağrı Merkezi