MENÜ KAPAT

KIRK-KAB Meclisi toplandı

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) 2020 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Birlik Başkanı Dr. Murat Gerenli Başkanlığında 24 Haziran’da gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’ndeki toplantıda üç gündem maddesi yer aldı. İlk gündem maddesi kapsamında 4 encümen üyesi seçimi gerçekleştirildi. Encümen Üyeleri, Can Yazıcı, Ender Sevinç, Ercan Özalp ve Kemal Pektaş oldu. Encümen üyesi seçiminin ardından, Plan Bütçe Komisyonu seçildi. Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri, Arda Özkan, Ayşe Durmaz, Baturalp Güre, Fuat Kurt ve Hüseyin Tuzcu oldu.

Gündemin son maddesi olan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunmasından önce, Birlik Başkanı Dr. Murat Gerenli söz aldı. Başkan Gerenli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Valim, Belediye Başkanlarım, Birliğimizin Değerli Meclis üyeleri, ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ gereğince hazırlanan Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin (KIRK-KAB) 2019 yılı Faaliyet Raporunu sizlerle paylaşmaktan gurur ve onur duyuyorum.

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (Kırk-Kab1) 04.01.2006 tarih, 2006/9941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 24.02.2006 tarihinde yaptığı ilk Birlik Meclis toplantısı ile organlarını seçerek faaliyetine başlamıştır. Bununla birlikte 2018 yılında KIRKAB2 lağvedilerek İlimiz genelinde tüm Belediyeler KIRK-KAB bünyesinde toplanmıştır. Birlik üyeleri sınırlarında yıllardır vahşi depolama ile çözüme kavuşturulmak istenen atık sorunu, birlikte hareket etmek anlayışı doğrultusunda büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuştur. Birliğimiz sınırlarında evsel atıkların 2. sınıf düzenli depolama sahamızda depolanması, çevrenin ve doğanın korunması açısından önemli gelişmelerden biridir.

İlk hedef tamamlandı

Siz değerli Valim, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizin de çok iyi bildikleri gibi kentsel yaşam insanı, çevreyi ve doğayı tehdit eden unsurların azaltılması ve evsel atıkların çevreye en az olumsuz etkiyi verecek şekilde bertaraf edilmesinin başarılmasıyla mümkündür. Bu doğrultuda 2. sınıf düzenli depolama tesisi olarak hizmete başlayan Birliğimizin ilk hedefi olan; katı atıkların çevre zararını en aza indirecek şekilde bertarafının gerçekleştirildiği 1. lotun kapasitesi dolmuş ve bu lotta oluşan metan gazından elektrik üretilmesi aşaması başarı ile tamamlanmıştır.

Kar payı yüzde 20’ye çıktı

Ayrıca metan gazından elektrik üretiminde tesisimizin elde edilen elektrikten kar payımız 2018 yılında %5 iken 2019 yılında % 20’ye çıkarılarak Birliğimize gelir elde edilmiştir. Yeni hedefimiz, 2. lotun yapımıyla birlikte sızıntı suyumuzu arıtmak, mekanik ayırma ile atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak ve biyometanizasyon tesisi ile katı atıkları çürüterek minimum seviyeye indirmek ve metan gazından elektrik eldesi sistemimizi güçlendirmek olacaktır. Hedefimiz doğrultusunda hazırlanan projeye ait ön fizibilite raporu 2019 yılı itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, aynı yıl içerisinde ÇED kapsamında halkın katılım toplantısı gerçekleştirilmiş, halkın da onayı alınarak ÇED raporunda birinci aşama tamamlamıştır.

Birliğimizin katı atık konusunda kuruluş amacına uygun çalışarak, bulunduğu konuma başarı ile gelmesinde destek ve önerilerini esirgemeyen Birlik üyesi Sayın Valime, Belediye Başkanlarıma, değerli meclis üyelerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğumuzla hazırladığımız 2019 yılı Faaliyet Raporunu arz ediyor, saygılar sunuyorum.”

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) 2020 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunmasının ardından sona erdi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi