MENÜ KAPAT

Kentimizin Tarihi

Kentimizin Tarihi

Kentin “yazılı tarihçesi” bilgileri az olmakla birlikte, Prof. Arif Müfid Mansel’in araştırmalarına kadar da ciddi arkeolojik bir çalışma yoktur. 1936’da Türk Tarih Kurumu adına Prof. Arif Müfid Mansel’in yaptığı arkeolojik kazılarda bölge tarihine ışık tutacak ipuçlarına rastlanmıştır. Buna göre Trakya kültürü, Ege ve Balkan kültürleriyle ilişkilidir. İlk Tunç Çağı’na ait buluntular, bölgenin Ege kültürleriyle ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. Yine yakın tarihte (1981) yapılan kazılarda elde edilen bulgular, bölgede kalkotik dönemin yaşandığını ve Balkanlar-Kuzey Anadolu kültürleriyle ilişkilerin varlığını gösterir. İ.Ö. 2000’lerde Balkanlarda yaşayan Traklar, kuzeybatıdan İlliryalıların baskısı ile göçe zorlanmış ve Anadolu’ya doğru göç başlamıştır. Göç sonucunda bazı Trak kavimlerinin “Trakya” adı verdikleri bölgede kalmaları, bir bölümünün Anadolu’ya göçmeleri ile Anadolu, Türk kabilelerininin yerleşim yeri olmuştur. Trakya ismi Traklardan gelmektedir. İ.Ö. VI. yy.’a kadar Trak kabilelerin yerleşim yeri olan bu bölgenin bu tarihten itibaren yönetimi de değişmiştir.

İ.Ö. 558 Yunan, VI. yy.’dan itibaren Pers IV. yy. Makedon ve İ. Ö. I. yy.’da Roma egemenliğine giren Trakya, Roma’nın doğu toprakları sayılırdı. Roma İmparatorluğu İ. S. 395’te Theodosius döneminde ikiye ayrıldı. 490-518 dönemlerinde bölgede Bizansın kendi iç çatışmaları yaşandı. 540’lı yıllarda Hunlar, 590’larda Avarlar Balkanları yağmaladılar. 626’da Avarların tekrar saldırısına uğrayan Trakya, büyük karışıklıklar yaşadı. Bölgede 760-924 arasında Bulgar-Bizans çatışmaları vardı. 1064’te Kumanların saldırılarına maruz kalan Uzlar Trakya’yı istila ettiler. 1122’de Bizans-Peçenek çatışmalarında tutsak alınan pek çok Peçenek, Bizans tarafından Trakya’ya yerleştirildi.

Trakya, 1190 tarihinde Haçlı Seferleri ile istilalara uğradı. 1192’de bugünkü Lüleburgaz ve çevresinde gerçekleşen Bizans-Haçlı savaşında Bizans yenildi. Haçlı seferleri sırasında 1204’teki yenilgiyle Trakya Latinlerin egemenliğine girdi. Tam anlamıyla sömürünün yaşandığı bu dönemden sonra 1264’te Bulgar ve Tatar saldırılarıyla sarsılan bölge, Katalon askerleri ve Türk askerlerinin (1304-1305) baskısını yaşadı. Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünün hızlandığı bu dönemde İmparator Andronikos yaklaşık 10-15 yıl tahtta kalmayı başardı; ancak Trakya’daki mücadele durmadı. Bizansın taht mücadeleleri, Trakya topraklarındaki egemenliğini iyice zayıflattı. Bu dönemdeki Bizans-Osmanlı ilişkileri, Trakya’nın Osmanlılar tarafından fethini kolaylaştırmıştır.

I. Murad döneminde fethedilen Lüleburgaz, 1879’a kadar Vize sancağına bağlı kalmıştır.

Bölge, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda ağır bir işgal geçirdi. Lüleburgaz Ruslar tarafından işgal edildi. Berlin anlaşmasıyla işgalden kurtulan Trakya, yoğun göç hareketleriyle karşılaştı. 20. yy. başlarında Osmanlı Devleti’nin yaşadığı bunalımlar bölgede işgallere, direnişlere, göçlere yol açtı. 1912’de patlak veren Balkan Savaşları; siyasi çalkantılar içindeki Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesinde savunmasız ve hazırlıksız yakalanmasına ve ağır bir yenilgi almasına neden oldu. 1912’de başlayan saldırıların birincisini Osmanlı ağır kayıplarla kapattı. 1912 yılının 26-27-28-29 Ekim’inde Lüleburgaz’da yaşanan Balkan Muharebeleri, savaşın en kanlı çatışmalarıdır. Bulgarlar Çatalca’ya kadar dayanırlar. Avrupa devletlerinin araya girmesi ile Londra Konferansı yapılır. Daha sonra I. Balkan Savaşı’nda kaybedilen bu topraklar “Balkan SAvaşında” geri alınacaktır. Yöremiz, Mondros Mütarekesi’ne kadar siyasal sorunlarla karşılaşmadı; ancak I. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkesi ile ağır sorunlar yaşandı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında hemen hemen tüm itilaf devletlerinin Trakya’ya ilişkin hesapları vardı. İngiltere, Fransa ve Rusya birbirlerini kollayan siyasetler içindeydiler. 1917 Rus Devrimi ile Çarlık Rusyası’nın devre dışı kalması, Yunanistan’ı yeni bir güç olarak ortaya çıkarmıştı. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte İtilaf Devletleri, Trakya’da adım adım denetim kurmaya başladılar. Mütakere’nin beşinci gününde bir Fransız alayı; Uzunköprü, Sirkeci, Kırklareli demiryolunu işgal etti. Bu işgal uzun sürmedi. 14 Ocak 1919’da bu kez Yunan askerleri tren yolu hattını ve istasyonları işgal ettiler. Daha sonra işgal yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. İtilaf devletlerinin Paris Barış Konferansı çalışmalarını yaptığı sırasında, Trakya Paşaeli Cemiyeti de çalışmalarını hızlandırmış, 5 büyük kongre toplayarak halkı bağımsızlık için mücadeleye çağırmıştır. Sanremo Konferansı ile Trakya Yunanistan’a bırakılmış, 20 Temmuzdan itibaren de kasaba ve köylerimiz işgal edilmeye başlanmıştır. Altı günlük çarpışmadan sonra bölgenin tamamı işgal altına girmiştir. Lüleburgaz’ımıza Yunan askeri 22 Temmuz 1920’de girmiştir. Özellikle Lüleburgaz Kongresi’nde etkili olan Lüleburgazlı yurtseverler, büyük baskı ve işkence görmüşler ve 2 yıl sürecek bir zulüm yaşanmıştır. Resmi bina ve evraklara el konmuş, yüzlerce hayvan alınmış, tonlarca tahıl zaptedilmiş; ölüm, tecavüz, sürgün ve işkence günlük hayatın bir parçası olmuştur. Lüleburgaz ve Edirne arasındaki bütün köyler yağmalanıp tahrip edilmiş, işyerleri talan edilerek halkın ileri gelenleri tutuklanıp sürgüne gönderilmiştir. Bu baskı ve zulüm karşısında Trakyalılar, coğrafi koşullardan yararlanarak İğneada, Demirköy, Saray, Çerkezköy, Vize, Pınarhisar, Kırklareli, Muratlı civarında silahlı milis kuvvetleri ile Yunan askerlerine, Rum ve Ermeni çetelerine karşı aylarca başarılı bir mücadele verdiler. Direnişleriyle Yunan askerinin bir bölümünün Anadolu’ya geçmesini önleyerek Batı Cephesi’nde güçlenmelerini engellediler ve ulusal mücadeleye önemli katkılar sağladılar.

Sakarya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 30 Ağustos 1922 zaferiyle sonuçlanan askeri başarılar, sömürgecileri Türk Devleti ile 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkesi’ni imzalamaya zorlamıştır. Yapılan ateşkes gereği 22 Ekim 1922’de Yunan askerleri Lüleburgaz’dan çekilmişler ve kentimiz Fransız askeri birliklerine teslim edilmiştir. Cumhuriyet sonrasında çok partili siyasal yaşama geçinceye kadar Lüleburgazda yerel yönetimde CHP’li adaylar Belediye Başkanlıkları ve Meclis Üyelikleri görevlerinde bulundular. Çok partili siyasal düzene geçişten sonra farklı siyasal partililerin yerel yönetimde görev aldıklarını görürüz. Şevket Ödül, Zühtü Akın, Hasan Tahsin Uzun, Mehmet Ali Ceylan, Feyzullah Çarıkçı, Mehmet Dedeoğlu, Cemal Özbilen, Ahmet Sezai Özbek, Gürcan Ersin Kırklareli Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Lüleburgaz’dan seçilen milletvekillerimizdir. Naci Arı ve Ali Alkan ise 1960’tan sonraki dönemde Kırklareli’ni Senato’da temsil eden Lüleburgazlı senatörler olmuşlardır. Cumhuriyet’le birlikte tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi; Lüleburgaz’da uygun bir gelişme olanağı bularak 2000’li yıllarda Lüleburgaz’ı Trakya’nın sanayi ve ticaret kenti durumuna getirmiştir.

Kentimizin Coğrafyası

Lüleburgaz Kırklareli İli’nin güneyinde yer almakta olup, doğusunda Tekirdağ İlinin Saray ve Çorlu İlçeleri, batısında Kırklareli ili Babaeski İlçesi, kuzeyinde Kırklareli ili Pınarhisar İlçesi ve güneyinde ise Tekirdağ ilinin Hayrabolu ve Muratlı  İlçeleri  ile çevrilmiştir. Kırklareli İli’nin en büyük yerleşim yeri olan İlçenin toplam alanı (1370) hektar olup, İlçe merkezinin denizden yüksekliği (30) metredir. İklim genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ile yağışlı ve soğuktur. Genellikle kışın Balkanlardan gelen soğuk hava akımlarından etkilenmektedir.

Demografik Yapı

Lüleburgaz’ın toplam nüfusu 2014 yılı kesin  nüfus tespit sonuçlarına göre (140.236) kişidir. Bunun (108.576) ‘i ilçe merkezinde, (31.660)’i ise belde ve köylerdedir. Bu nüfusun (%51)’i erkek, (%49)’i kadındır. Nüfus artış oranı ülke genelinin çok üzerinde olup, artış genellikle diğer bölgelerden ve köylerden şehre yoğun göçten kaynaklanmaktadır.

Kentiçi Ulaşım

1 NOLU HAT

Gidiş : Kamyon ve Minibüs Garajı-Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak- Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi- Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )- İstanbul Caddesi ( D-100 )- Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO-  Kepirtepe Anadolu Lisesi.

 

Dönüş:

Kepirtepe Anadolu Lisesi – Kırklareli Lüleburgaz MYO-İstanbul Caddesi (D-100 ) – Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 ) -İstasyon Caddesi- Fatih Caddesi- Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal – Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

Gidiş Durak Yerleri :

 

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8- Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9-Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100) No: 70 Önü

10-Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100) No:124 Önü

11-Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100) No: 156 Önü

12-İstanbul Caddesi (D-100) No: 102/A Önü

13-İstanbul Caddesi (D-100) No: 124/A Önü

14-İstanbul Caddesi (D-100) No: 140 Önü

15-İstanbul Caddesi (D-100) Endüstrü Meslek Lisesi Önü

16-Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO Önü

17-Kepirtepe Anadolu Lisesi Önü.

 

Dönüş Durak Yerleri :

1-Kepirtepe Anadolu Lisesi Önü

2-Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO Önü

3-Heaş Lojmanları Önü

4-İstanbul Caddesi (D-100) No: 179 Önü

5- İstanbul Caddesi ( D-100) No: 165/C Önü

6- İstanbul Caddeesi (D-100) No: 147 Önü

7-Murat Hüdavendigar Caddesi ( D-100) No: 71 Önü

8-Murat Hüdavendigar Caddesi ( D-100) No: 51 Önü

9-Murat Hüdevandigar Caddesi ( D-100) Askeri Lojmanlar Önü

10-İstasyon Caddesi Lüleburgaz Lisesi Önü,

11- İstasyon Caddesi No. 15 Önü

12- Fatih Caddesi No: 35 Önü

13- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

14-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

15-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

16- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

17-Terminal

18- Pazaryeri

19- Minibüs ve Kamyon Garajı

19- Ulus Caddesi

 

2 NUMARALI  HAT

 

Gidiş :

Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi – Acı Çeşme Sokak – Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi –  İstanbul Caddesi –  Yaman Otel Kavşağı – İstanbul Caddesi (D-100) Devlet Hastanesi – Yeni Sanayi Sitesi

 

Dönüş:Devlet Hastanesi – Yeni Sanayi Sitesi – Heaş Lojmanları -İstanbul Caddesi (D-100) – Fatih Caddesi – Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal – Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8-Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9- İstanbul Caddesi No:50 Önü

10-İstanbul Caddesi No:64 Önü

11-İstanbul Caddesi No: 88 Önü ( Lido Su )

12-İstanbul Caddesi (D-100) No: 102/A Önü

13-İstanbul Caddesi (D-100) No: 124/A Önü

14-İstanbul Caddesi (D-100) No: 140 Önü

15-İstanbul Caddesi (D-100) Endüstrü Meslek Lisesi Önü

16- Lüleburgaz Devlet Hastanesi

17-Yeni Sanayi Sitesi

 

Dönüş Durak Yerleri :

1- Lüleburgaz Devlet Hastanesi

2- Yeni Sanayi Sitesi

3- Heaş Lojmanları Önü

4- İstanbul Caddesi (D-100) No: 179 Önü

5- İstanbul Caddesi ( D-100) No: 165/C Önü

6- İstanbul Caddeesi (D-100) No: 147 Önü

7- İstanbul Caddesi  No: 123 Önü

8- Fatih Caddesi No: 113 Önü

9- Fatih Caddesi No: 89 Önü

10-Fatih Caddesi ( Trafo ) No:65 Önü

11-Emrullah Efendi Caddesi Profilo Önü

12- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

13-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

14-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

15- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

16-Terminal

17- Pazaryeri

18- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

3 NUMARALI HAT

 

Gidiş :Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi – Hürriyet Caddesi – Mehmet Salih Arı Caddesi- Generel Ferhat Akat Caddesi- Arda Caddesi- Emel Caddesi – Yalçın Bilgivar Sokak-Büklüm Caddesi-Tekcan Caddesi – Rüya Sokak-Hükümet Caddesi

 

Dönüş : Hükümet Caddesi-Rüya Sokak-Tekcan Caddesi-Büklüm Caddesi-Yalçın Bilgivar Sokak-  Emel Caddesi –  Arda Caddesi-  Generel Ferhat Akat Caddesi –  Mehmet Salih Arı Caddesi – Hürriyet Caddesi- İstasyon Caddesi- Fatih Caddesi- Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal -Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8- Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9-Hürriyet Caddesi No: 2 Önü

10-Hürriyet Caddesi No: 14 Önü

11-Hürriyet Caddesi No: 44 Önü

12-Mehmet Salih Arı Caddesi No: 8 Önü

13-Generel Ferhat Akat Caddesi No: 8 Önü

14-Generel Ferhat Akat Caddesi No:  28 Önü

15-Generel Ferhat Akat Caddesi No:  56 Önü

16-Generel Ferhat Akat Caddesi No:  78 Önü

17-Arda Caddesi No. 32 Önü

18-Arda Caddesi No: 46 Önü

19-Emel Caddesi No: 112/B Önü

20- Yalçın Bilgivar Sokak (Alya Konutları Girişi)

21-Büklüm Caddesi No.111 Önü

22-Tekcan Caddesi No:104 Önü

23-Rüya Sokak Burgaz Evleri Sitesi Önü

24-Hükümet Caddesi Alya 3 Konutları Önü

 

Dönüş Durak Yerleri :

1-Hükümet Caddesi Alya 3 Konutları Önü

2-Rüya Sokak Burgaz Evleri Sitesi Önü

3-Tekcan Caddesi No:104 Karşısı

4-Büklüm Caddesi No.111 Karşısı

5- Yalçın Bilgivar Sokak (Alya Konutları Girişi)

6- Emel Caddesi No: 109/A Önü

7-Arda Caddesi Feyzullah Çarıkçı Parkı Önü

8-Arda Caddesi No: 27 Önü

9- Arda Caddesi ile Generel Ferhat Akat Caddesi Kesiştiği Köşe

10-Generel Ferhat Akat Caddesi No: 53 Önü

11-Generel Ferhat Akat Caddesi No: 35 Önü

12-Generel Ferhat Akat Caddesi No: 11/A Önü

13-Cermen Caddesi 8 Kasım İlköğretim Okulu Köşesi

14-Mehmet Salih Arı Caddesi No: 7 Önü

15-Hürriyet Caddesi No: 47/A Önü

16-Hürriyet Caddesi No: 15 Önü

17-Hürriyet Caddesi No: 3 Önü

18-İstasyon Caddesi Lüleburgaz Lisesi Önü

19-İstasyon Caddesi No. 11 Önü

20- Emrullah Efendi Caddesi Profilo Önü

21-Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

22-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

23-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

24- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

25-Terminal

26- Pazaryeri

27- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

4 NUMARALI HAT

 

Gidiş : Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi – Demir Hattı Caddesi-  Orman Fidanlık Müdürlüğü  -Türk Geldi Tarım İşletmeleri Çitfliği

 

Dönüş :Türk Geldi Tarım İşletmeleri Çiftliği-Orman Fidanlık Müdürlüğü- Demir Hattı Caddesi- İstasyon Caddesi- Fatih Caddesi-  Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak  – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal -Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8- Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9-İstasyon Caddesi Askeri Lojmanlar Önü

10-İstasyon Caddesi No: 64 Önü

11- İstasyon Caddesi No: 82 Önü

12-İstasyon Caddesi Türk Telekom Önü

13-İstasyon Caddesi Alya Konutları Girişi

14-İstasyon Caddesi Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Girişi

15-İstasyon Caddesi Meriçler Çay Bahçesi Önü

16-İstasyon Caddesi ( Durak Mahallesi) No: 71 Önü

17-İstasyon Caddesi ( Durak Mahallesi ) Durak İlköğretim Okulu Önü

18-İstasyon Caddesi ( Durak Mahallesi ) No: 17 Önü

19-Demiryolu Hattı Caddesi Tren İstasyonu Karşısı

20-Demiryolu Hattı Caddesi Orman Fidanlık Müdürlüğü Önü

21-Türk Geldi Tarım İşletmeleri Çiftliği Önü

 

Dönüş Durak Yerleri :

1-Türk Geldi Tarım İşletmeleri Çiftliği Önü

2-Demiryolu Hattı Caddesi Orman Fidanlık Müdürlüğü Önü

3-Demiryolu Hattı Caddesi Tren İstasyonu Önü

4-İstasyon Caddesi ( Durak Mahallesi ) Meydan

5-İstasyon Caddesi ( Durak Mahallesi ) No: 50 Önü

6- İstasyon Caddesi ( Durak Mahallesi ) No: 70 Önü

7-İstasyon Caddesi Meriçler Çay Bahçesi Karşısı

8-İstasyon Caddesi Belediye Destek Hizmetleri ve İtfaiye Hizmet Binası Önü

9-İstasyon Caddesi No: 135 Önü

10-İstasyon Caddesi No: 125 Önü

11-İstasyon Caddesi No: 105/A Önü

12-İstasyon Caddesi No: 69 Önü

13-İstasyon Caddesi No: 57 Önü

14-İstasyon Caddesi Merkez İlköğretim Okulu Önü

15-İstasyon Caddesi No: 39 Önü

16- İstasyon Caddesi Lüleburgaz Lisesi Önü

17- İstasyon Caddesi No. 15 Önü

18- Emrullah Efendi Caddesi Profilo Önü

19- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

20-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

21-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

22- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

23-Terminal

24- Pazaryeri

25- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

5 NUMARALI HAT

 

Gidiş :Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi –  İstanbul Caddesi – Işıklar Caddesi– Zafer Caddesi- Sakızköy Caddesi- 3. Çeşme Meydanı-Emrullah Efendi Caddesi-Turgutbey Caddesi- Değirmen Caddesi-Malkoç Caddesi-Darcan Sokak 3. Çeşme Meydanı

 

Dönüş : 3.Çeşme Meydanı – Sakızköy Caddesi- -Zafer Caddesi- Işıklar Caddesi- Fatih Caddesi- Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal -Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8-Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9- İstanbul Caddesi No:50 Önü

10-İstanbul Caddesi No:64 Önü

11-Işıklar Caddesi No: 4 Önü

12-Işıklar Caddesi No: 22/B Önü

13-Zafer Caddesi No: 36 Önü

14- Sakızköy Caddesi No: 80 Karşısı

15- Sakızköy Caddesi No: 32

16-Emrullah Efendi Caddesi- Turgutbey Caddesi Kesişimi

17-Atatürk Lisesi

 

Dönüş Durak Yerleri :

1- Sakızköy Caddesi No: 32 Önü

2-Sakızköy Caddesi No: 82

3-Zafer Caddesi No: 47 önü

4-Zafer Caddesi No: 7 Önü

5- Işıklar Caddesi No: 23 Önü

6- Fatih Caddesi No: 113 Önü

7-Fatih Caddesi No: 89 Önü

8-Fatih Caddesi ( Trafo ) No:65 Önü

9- Emrullah Efendi Caddesi Profilo Önü

10- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

11-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

12-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

13- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

14-Terminal

15- Pazaryeri

16- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

6 NUMARALI HAT

 

Gidiş :Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal – İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi – İstanbul Caddesi – Şehir Pilot Üstteğmen İbrahim Gerçek Caddesi- Ata Caddesi- Kenar Caddesi- Duygu Caddesi- Zübeyde Hanım Sokak- Dr. Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi- Muhtar Mehmet Tercan Sokak- Baki Becer Sokak- Dayıoğlu Caddesi – Birsu Sokak – Birben Sokak – Çetin Yelmez Bulvarı – Sanayi 6.Sokak – Yeni Sanayi 12.Sokak(LOGS)

 

Dönüş : Yeni Sanayi 12.Sokak(LOGS)- Sanayi 6.Sokak – Çetin Yelmez Bulvarı – Birben Sokak – Birsu Sokak – Dayıoğlu Caddesi – Baki Becer Sokak- Muhtar Mehmet Tercan Sokak- Dr. Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi- Zübeyde Hanım Sokak- Duygu Caddesi- Kenar Caddesi – Ata Caddesi – Şehir Pilot Üstteğmen İbrahim Gerçek Caddesi-İstanbul Caddesi -Fatih Caddesi- Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal -Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8-Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9- İstanbul Caddesi No:50 Önü

10-İstanbul Caddesi No:64 Önü

11-İstanbul Caddesi No: 88 Önü ( Lido Su )

12-Şehit Pilot Üst Teğmen İbrahim Gerçek Caddesi No: 8/A Önü

13- Ata Caddesi No:18 Önü

14- Ata Caddesi No:28 Önü

15-Duygu Caddesi No :22 Karşısı

16-Zübeyde Hanım Sokak No: 34 Önü

17- Dr. Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi No: 10 Önü

18- Baki Becer Sokak No: 2 Önü

19- Oto Galericiler Sitesi

 

Dönüş Durak Yerleri :

1- Oto Galericiler Sitesi

2-Baki Becer Sokak No: 17 Önü

3-Dr. Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi (Tosun Kahvehanesi Karşısı)

4-Zübeyde Hanım Sokak No: 13 Önü

5- Duygu Caddesi No :22 Önü

6-Ata Caddesi No :33 Önü

7-Ata Caddesi No:21 Önü

8-İstanbul Caddesi (D-100) No: 147 Önü

9-İstanbul Caddesi  No: 123 Önü

10- Fatih Caddesi No: 113 Önü

11-Fatih Caddesi No: 89 Önü

12-Fatih Caddesi ( Trafo ) No:65 Önü

13-Emrullah Efendi Caddesi Profilo Önü

14- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

15-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

16-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

17- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

18-Terminal

19- Pazaryeri

20- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

7 NUMARALI HAT

 

Gidiş :Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi – Güven Sokak – Seylap Evler 4. Ara Sokak – Güneş Sokak – Rüştü Akın Caddesi- Oruç Caddesi – İstasyon Caddesi – LYFA

 

Dönüş :39 Burda AVM – İstasyon Caddesi – Oruç Caddesi- Rüştü Akın Caddesi- Güneş Sokak- Seylap Evler 4. Ara Sokak – Güven Sokak- İstasyon Caddesi- Fatih Caddesi- Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal – Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8-Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9-İstasyon Caddesi No: 40 Önü

10-İstasyon Caddesi Askeri Lojmanlar Önü

11-Güven Sokak Trafo Önü

12-Seylap Evler 4. Ara Sokak Hava Lojmanları Köşesi (Güneş Sokak ile Seylap Evler 4. Ara Sokağın Birleştiği Nokta)

13- Rüştü Akın Caddesi No: 12 Önü

14- Rüştü Akın Caddesi No: 27 Karşısı ( Aydın Evler)

15-Akım Koleji

16- LYKA

17- LYFA

 

Dönüş Durak Yerleri :

 

1-39 Burda AVM

2- LYKA Karşısı

3-Akım Koleji

4- Rüştü Akın Cadddesi No: 29 ( Aydın Evler )

5- Rüştü Akın Cadddesi No: 7

6-Güneş Sokak No: 17 Önü

7-Seylapevler 4. Ara Sokak ile Gönül  Sokak Kesişimi

8-Güven Sokak No:11 Önü

9-İstasyon Caddesi No: 39 Önü

10- İstasyon Caddesi Lüleburgaz Lisesi Önü

11-İstasyon Caddesi No. 15 Önü

12- Emrullah Efendi Caddesi Profilo Önü

13- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

14-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

15-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

16- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

17-Terminal

18- Pazaryeri

19- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

8 NUMARALI HAT

 

Gidiş : Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi – Eski Müsellim Caddesi-Nazif  Balkan Caddesi – Huzur Sokak- Tekcan Caddesi-Eski Müsellim Caddesi – Millet Caddesi – Sardunya Sokak Cahit Irgat Sokak (Toki) – Özgürlük Caddesi- Tekcan Caddesi- Özcan Değirmencioğlu Caddesi-Mehmetçik Caddesi – LYSA ve Yeni Devlet Hastanesi

 

Dönüş : LYSA ve Yeni Devlet Hastanesi – Mehmetçik Caddesi- Özcan Değirmencioğlu Caddesi- Tekcan Caddesi-Özgürlük Caddesi- Cahit Irgat Sokak (Toki )–Sardunya Sokak –Millet Caddesi- Eski Müsellim Caddesi-Tekcan Caddesi-Huzur Sokak- Nazif Balkan Caddesi –-Eski Müsellim Caddesi- İstasyon Caddesi-Fatih Caddesi- Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal – Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8-Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9-İstasyon Caddesi No: 40 Önü

10-İstasyon Caddesi Askeri Lojmanlar Önü

11-İstasyon Caddesi No: 64 Önü

12-İstasyon Caddesi No: 82 Önü

13-Eski Müsellim Caddesi Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu önü

14-Nazif Balkan Caddesi Düvenciler Lisesi Köşesi

15- Nazif Balkan Caddesi 8 Kasım Parkı Önü

16-Eski Müsellim Caddesi ile Tekcan Caddesi’nin Kesiştiği Köşe

17- Eski Müsellim Caddesi No: 44  Önü

18-Sardunya Sokak 39 Burda Avm Arkası

19-TPAO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

20-Toki

21-Özgürlük Caddesi Alya Konutları Karşısı

22-Özgürlük Caddesi No: 28 Önü

23-Tekcan Caddesi Doğa Park Evleri

24-Özcan Değrimencioğlu Caddesi ile Gülaçar Caddesi Kesişimi

25-Mehmetçik Caddesi No: 23 Önü

26-LYSA ve Yeni Devlet Hastanesi

 

Dönüş Durak Yerleri :

1- LYSA ve Yeni Devlet Hastanesi

2- Mehmetçik Caddesi No: 23 Karşısı

3- Özcan Değrimencioğlu Caddesi ile Gülaçar Caddesi Kesişimi

4- Tekcan Caddesi Doğa Park Evleri

5- Özgürlük Caddesi No: 28 Karşısı

6- Özgürlük Caddesi Alya Konutları Önü

7-Toki

8-TPAO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

9- Sardunya Sokak 39 Burda Avm Arkası

10-Eski Müsellim Caddesi No: 44 Karşısı

11-Eski Müsellim Caddesi ile Tekcan Caddesi’nin Kesiştiği Köşe Karşısı

12- Nazif Balkan Caddesi Hastane Önü

13-Nazif Balkan Caddesi Düvenciler Lisesi Önü

14-Eski Müsellim Caddesi No: 7 Önü

15-İstasyon Caddesi No: 69 Önü

16-İstasyon Caddesi No: 57 Önü

17-İstasyon Caddesi Merkez İlköğretim Okulu Önü

18-İstasyon Caddesi No: 39 Önü

19- İstasyon Caddesi Lüleburgaz Lisesi Önü

20- İstasyon Caddesi No. 15 Önü

21- Emrullah Efendi Caddesi Profilo Önü

22- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

23-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

24-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

25- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

26-Terminal

27- Pazaryeri

28- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

9 NUMARALI  HAT

 

Gidiş :Kamyon ve Minibüs Garajı – Eski İstayon Caddesi-Pazaryeri Sokak – Ulus Caddesi, Murat Hüdevandigar Caddesi (D-100 )  Terminal- İstiklal Caddesi- Acı Çeşme Sokak- Okullar Caddesi- İstasyon Caddesi – İstanbul Caddesi- Yaman Otel Kavşağı- İbrahim Erol Sokak – Çermen Caddesi- Büklüm Caddesi- Eski Bedir Caddesi- Rumeli Caddesi – Hükümet Caddesi-Rumeli Caddesi

Dönüş : Rumeli Caddesi Hükümet Caddesi Rumeli Caddesi- Eski Bedir Caddesi – Büklüm Caddesi- Çermen Caddesi- İbrahim Erol Sokak – Yaman Otel Kavşağı- İstanbul Caddesi-Fatih Caddesi- Emrullah Efendi Caddesi – Çalı Çeşme Sokak – Hasan Ağa Çeşme Sokak – Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi- Terminal – Eski İstasyon Caddesi- Kamyon ve Minibüs Garajı

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Minibüs ve Kamyon Garajı

2-Pazaryeri Önü

3-Migros Market

4-Terminal

5-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

6-Okullar Caddesi Başaran Meydanı Önü

7-Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi Karşısı

8-Okullar Caddesi Derman Hastanesi Yanı

9- İstanbul Caddesi No:50 Önü

10-İstanbul Caddesi No:64 Önü

11-İstanbul Caddesi No: 88 Önü ( Lido Su )

12-İbrahim Erol Sokak No: 1 Karşısı (SGK Hastanesi Köşesi)

13-Cermen Caddesi No: 50-C Önü

14-Büklüm Caddesi No: 18 Önü

15-Büklüm Caddesi No: 44 Önü

16-Büklüm Caddesi No: 62 Önü

17- Rumeli Caddesi ve Özgürlük Caddesi Kesişimi

18-Yeni Hükümet Binası

19-Doğa Koleji

20-Elit Ctiy Vilları Önü

21-Alınteri Sitesi Önü

 

Dönüş Durak Yerleri :

1- Alınteri Sitesi Önü

2- Elit Ctiy Vilları Önü

3- Doğa Koleji

4- Yeni Hükümet Binası

5- Rumeli Caddesi ve Özgürlük Caddesi Kesişimi

6- Büklüm Caddesi No: 62 Karşısı

7-Büklüm Caddesi No: 44 Karşısı

8-Büklüm Caddesi No: 18 Karşısı

9-Cermen Caddesi No: 50-C Karşısı

10-İbrahim Erol Sokak No: 1 Önü

11-İstanbul Caddesi  No: 123 Önü

12- Fatih Caddesi No: 113 Önü

13-Fatih Caddesi No: 89 Önü

14-Fatih Caddesi ( Trafo ) No:65 Önü

15- Emrullah Efendi Profilo önü

16- Hasan Ağa Çeşme Sokak No:1 önü (Çeşme Meydanı)

17-Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

18-Edirne Caddesi ( Belediye Kükürtlü Hamam)  Önü No:52

19- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

20-Terminal

21- Pazaryeri

22- Minibüs ve Kamyon Garajı

 

10 NUMARALI HAT

 

Gidiş : İstanbul Caddesi, Edirne Caddesi, Eski Sanayi Sitesi, Medikent Hastanesi, TPAO Lojmanları önü – Lüleburgaz Kent Ormanı

 

Dönüş : Lüleburgaz Kent Ormanı, TPAO Lojmanları önü, Medikent Hastanesi, Eski Sanayi Sitesi, Edirne Caddesi, İstanbul Caddesi.

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-İstanbul Caddesi

2- Edirne Caddesi

3- Eski Sanayi Sitesi

4- Medikent Hastanesi

5- TPAO Lojmanları önü

6- Lüleburgaz Kent Ormanı

 

Dönüş Durak Yerleri :

1- Lüleburgaz Kent Ormanı

2- TPAO Lojmanları önü

3- Medikent Hastanesi

4- Eski Sanayi Sitesi

5- Edirne Caddesi

6- İstanbul Caddesi.

 

11 NUMARALI HAT

 

Gidiş :  Terminal- İstiklal Caddesi- Edirne Caddesi – Set Sokak- Değirmen Caddesi – Eski Kırklareli Caddesi – Cihangir Sokak – Turgutbey Caddesi- Kışlalar

 

Dönüş : Kışlalar–  Turgutbey Caddesi – Edirne Caddesi – İstiklal Caddesi – Terminal

 

Gidiş Durak Yerleri:

1-Terminal

2-İstiklal Caddesi No : 13 Önü

3-Değirmen Caddesi ve Eski Kırklareli Caddesi Kesişimi

4-Cihangir Sokak No:3 Önü (Otopark Yanı)

5-Turgutbey Caddesi Dernek Camii Önü

6- Turgutbey Caddesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu Önü

7-Turgutbey Caddesi Emin Gündüz Köşesi

8-Kışlalar

 

Dönüş Durak Yerleri :

1Kışlalar

2-Turgutbey Caddesi Emin Gündüz Karşısı

3-Turgutbey Caddesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu Karşısı

4- Turgutbey Caddesi Dernek Cami Karşısı

5-Turgutbey Caddesi No:33 Önü

6- Edirne Caddesi No:30 Önü (Ziraat Bankası Arkası)

7-Edirne Caddesi (Belediye Kükürtlü Hamam) No:52 Önü

8- İstiklal Caddesi Eski İtfaiye Önü

9-Terminal

NOT: Bu hat, haftanın Pazartesi, Cumartesi ve Pazar günleri  çalışacak olup,  Cumartesi ve Pazar günleri  65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Pamir ve Dora Kışlalarına gidecektir.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi