MENÜ KAPAT

Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezinde Kurulan Pazarda Boş Kalan Tezgahların Tahsisine İlişkin İlan

ENCÜMEN KARARINA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

1-) Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezinde Balıkçı bölümünde Pazartesi ve Perşembe pazarı için boş durumda bulunan 1-(B-3) 2-(B-6) 3-(B-9) (toplam 3 adet tezgah) numaralı yerlerin Balıkçı esnafına tahsisi yapılacaktır.

2-) Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezinde Pazartesi ve Perşembe pazarı için boş durumda bulunan 1-(T-75) (1 adet tezgah) numaralı tezgahların Gıda Dışı – Tuhafiye esnafına tahsisi yapılacaktır.

3-) Pazarların açılış kapanış saatleri 1 Mayıs–30 Eylül tarihleri arasında 08.30-21.30 olarak 1 Ekim–30 Nisan tarihleri arasında 08.30-19.30 saatleri olarak belirlenmiştir.

4-) Talep eden ve gerekli şartları sağlayarak kura işlemine katılmaya hak kazanan esnafın yer tahsisi kura ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5-) Tahsis süresi ile ilgili Yönetmeliğin Satış Yerlerinin İşletilmesi başlığındaki 11. Maddesindeki hüküm ve bu madde hükmü gereğince Belediye Meclisince alınan kararlara göre işlem yapılacaktır.

6-) Tahsisin devri ile ilgili yönetmeliği 16. Maddesine ve Belediye Meclisince alınan kararlara göre işlem yapılacaktır.

7-) Tahsis işleminde Belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan Pazar Yerlerinde satış yerleri bulunmayanlara öncelik verilecektir.

8 -) Kura işlemine katılmaya hak kazananların boşta bulunan tezgah sayısından fazla olması durumunda Lüleburgaz Meslek Odalarına kayıtlı olanlara tahsis işleminde öncelik verilecektir.

9-) Yönetmeliğin 12. Maddesindeki hükümler gereğince;

10-) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıdaki belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek
b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak
c) Vergi mükellefi olmak
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak
d) İlgili Yönetmeliğin ekindeki Ek-1’de yer alan dilekçenin kayıtlı olması
e) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
f) Satışa sunulacak ürünlerin cins ve miktarının bildirilmesi

11-) Satış yeri tahsis talebinde bulunan esnafın, yönetmeliğin ekindeki Ek-1 dilekçe formunu doldurarak istenen belgelerin başvuru dosyalarını 25.09.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Tek Masa Hizmet Birimine Bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
12-) Kura işlemlerine katılmaya hak kazananların listesi, Belediye ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

İlanen Duyrulur.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi