MENÜ KAPAT

İşte Lüleburgaz’ın Bisiklet Taksileri!

TR2013/0327.05.01-02- Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, Lüleburgaz Belediyesi tarafından sunulmuş CCGS/031 referans numaralı “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” Projesi kapsamında Bisiklet Taksiler alındı.

Projenin Adı

TR2013/0327.05.01-02- Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında,  Lüleburgaz Belediyesi tarafından sunulmuş CCGS/031 referans numaralı  “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” Projesi

Genel Amaç

2017 bisiklet yılı olarak belirlenen Lüleburgaz’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak ilin 2015’te 0,31 olan yaşam memnuniyeti endeksini 2020’de 0,50’ye çıkarmaktır.

Özel Amaçlar

İlçede karbon salınımını azaltmak için bisiklet taksi pilot uygulamasının başlatılması, İklim değişikliğiyle mücadele için Lüleburgaz halkının bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi, İlçenin karbon salınım oranlarının tespit ve kontrol edilmesi, Lüleburgaz halkının karbon salınımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bilinçlendirilmesi ve yerel aktörlerin konuyla ilgili işbirlikleri yapmasıdır.

PROJE ÖZETİ

Projenin genel amacı 2017 bisiklet yılı ilan edilen Lüleburgaz’da bisiklet kullanımını artırarak karbon salınımını azaltmaktır. Projenin özel amaçları ise pilot uygulama başlatmak amacıyla bisiklet taksi alınması, Lüleburgaz halkına bisiklet eğitimi verilmesi, karbon ayak izi ölçümü yapılması, Lüleburgaz halkını karbon salınımı, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevresel sorunlarla ilgili bilinçlendirmektir. Dolayısıyla teklif çağrısında belirtilen temiz ve yenilenebilir enerjiyi kullanmak, yaymak ve düşük karbon yoğunluğu ile daha rahat bir yaşam konforu elde etmek hedefleriyle doğrudan ilgilidir. Projede 3 adet bisiklet taksi alınarak hem karbon salınımının azaltılmasına yönelik pilot uygulama başlatılacak hem de dezavantajlı bireylerin bu bisiklet taksilerde istihdam edilmesiyle yaratılan katma değer artacaktır. Bisiklet eğitimi ile ilçede bisiklet kullanmayı bilmeyen bireylere temel bisiklet kullanımı eğitimi verilerek bisiklet kullanımı teşvik edilecektir. Bireylerin bisiklet kullanımının önündeki eğitim eksikliği böylece kaldırılacaktır. Karbon ayak izi ölçümleri yapılmasıyla ilçede karbon salınımının azaltılması hedefi doğrulanacaktır. Faaliyet ile teklif çağrısının temel amaçlarından olan iklim değişikliği ile mücadele ve farkındalık yaratma konusunda önemli bir adım atılacaktır. İlçe halkına yönelik düzenlenecek bilinçlendirme konferansında ise karbon salınımı, iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla ilgili bilgiler verilerek farkındalık yaratılacaktır. Düzenlenecek çalıştayda Lüleburgaz’da iklim değişikliğiyle ilgili politikalar belirlenerek alınabilecek tedbirler belirlenecektir. Proje faaliyetleri teklif çağrısının genel hedefi olan bilimsel kanıtlar doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için küresel çabalara katkıda bulunmak ve insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca projenin ortak ile yürütülmesi kurumlar arası işbirliği ve diyaloğu artırarak iklim değişikliği çalışmalarının etki alanının genişlemesini sağlayacaktır.

 

 

Call Now ButtonÇağrı Merkezi