MENÜ KAPAT

İŞ YERİ TAHSİS İLANI! ÖNEMLİ DUYURU!

İLAN METNİ

1-) Kent genelinde dağınık halde faaliyet gösteren seyyar ızgaracıları, yasaların öngördüğü düzene getirmek, bu kişilerden alış veriş yapan halkın sağlığını korumak, ve seyyar ızgaracıları asgari hijyen koşullarını sağlayarak denetimini kolaylaştırmak ve kent genelinde yarattıkları çevresel olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, Zabıta Müdürlüğünce belirlenen  çalışma kurallarına uyulması şartı ile tahsis işlemi yapılacaktır.

2-) Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi No:14 adresinde bulunan belediyemize ait  kapalı pazar yeri ve semt merkezinde her biri 33 m2 olan A Blokta 102, 103, 104, 105, 106, 107; B Blokta 109; 110, 111, 112 ; C Blokta 113, 114, 115, 116, 117 ; D Blokta 118,119 numaralı dükkanlar  12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 11 maddesi gereğince tahsis edilecektir.

2-) Kokoreç ve ızgara satışı için;  mesleki faaliyet belgesi, esnaf sanatkar sicil tasdiknamesi, vergi levhası belgeleriyle birlikte başvuran  Özlem DİNÇER, Halil İbrahim UÇARAL, Cavit GİRGİN, Barış ERMİŞ, Murat SARISAKAL, Enis ÖNCÜL, Süleyman GÜRSEL, Göker İLTÜZER, Hanife ÇETİN, Şaban MERT, Ergin DAĞDEVİREN, Ömer BOZ  olmak üzere toplam 12 kişiye  kapalı pazaryeri semt merkezinde kura ile dükkan tahsis edilecektir.

3-) Tahsis süresi 3 (üç) yıldır.

4-) Tahsis işlemi,   20/11/2018 tarihli encümen toplantısında,  tahsis için başvuran 12 kişi ve Belediye Encümeni huzurunda kura ile yapılacaktır.

5-) Tahsis ücreti aylık 495,00.-(dörtyüzdoksanbeş.-) TL dir.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi