MENÜ KAPAT

HAYVAN BAKICISI ALIMI YAZILI SINAV SORU VE CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?
a) Cumhuriyetçilik
b) Batıcılık
c) Devletçilik
d) Laiklik

2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politika esasları arasında yer alır?
a) Bağımlılık
b) Savaşçılık
c) Akılcılık
d) Ekonomiklik

3. 29 Ekim 1923 aşağıdakilerden hangisinin tarihidir?
a) TBMM’nin açılması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Cumhuriyetin ilanı
d) Ankara’nın başkent ilanı

4. Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye’de rejimin adı belirlenmiştir?
a) Halifeliğin kaldırılması
b) Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü
c) Kanun-u Esasi’nin ilanı
d) Cumhuriyetin ilanı

5. Harf İnkılabının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ülkede yeni bir gündem ve tartışma oluşturmak
b) İslam Medeniyeti ile kültürel bağımızı koparmak
c) Batılılaşmak
d) Ülkede okuryazarlığı arttırmak ve öğretimin gelişmesini kolaylaştırmak

6. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile tüm eğitim kurumları tek çatı altında toplanmıştır?
a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
b) Ticaret Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) İcra ve İflas Kanunu

7. Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?
a) İsviçre
b) İsveç
c) Almanya
d) İngiltere

8. Atatürk: “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” demiştir. Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
a) Türk Dil Kurumu
b) Türk Standartları Enstitüsü
c) Anadolu Medeniyetler Müzesi
d) Türk Tarih Kurumu

9. Aşağıdakilerden hangisi hem ulusal egemenlik hem de laik devlet anlayışına uygun bir inkılap hareketidir?
a) Soyadı Kanunu’nun kabulü
b) Tarım alanında yeniliklerin yapılması
c) Halifeliğin kaldırılması
d) Milli bayramların belirlenmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılan inkılâplardan biridir?
a) Borçlar Kanunu’nun çıkarılması
b) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
c) Ticaret Kanunu’nun çıkarılması
d) İcra ve İflas Kanunu’nun çıkarılması

11. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türkçe’nin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılıp kendi öz yapısı içinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur?
a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b) Türk Hava Kurumu
c) Türk Dil Kurumu
d) Türk Tarih Kurumu

12. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi yıl açılmıştır?
a) 1919
b) 1920
c) 1922
d) 1923

13. Aşağıdakilerden hangisi Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluş tarihidir?
a) 23 Kasım 1922
b) 8 Kasım 1922
c) 15 Eylül 1921
d) 6 Kasım 1921

14. 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore savaşına gönderilen birliğin günümüzde bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pınarhisar
b) Keşan
c) Uzunköprü
d) Lüleburgaz

15. İyi bir romanı elimize almakla kendimizi romana kaptırmamız, romanın içinde kaybolmamız bir olmalıdır. Romanın ardı sıra koşmalı, tüm günlük sıkıntılarımızı unutabilmeliyiz onu okurken. Bu parçaya göre, iyi bir romanda olması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tutarlılık
b) Sürükleyicilik
c) Özgünlük
d) İçtenlik

16. Tarih boyunca şiirin başkentliğini yapan İstanbul, ne yazık ki bugün şiir etkinlikleri bakımından Anadolu’nun çok gerisinde duruyor. (1) Elazığ, Sapanca, Foça, Çeşme şiir sevdalısı insanların çabalarıyla her yıl şiir gecelerine tanıklık ediyor. (2) Anadolu’da şairler de daha kıt imkânlarla geliştirmeye çalışıyor kendini. (3) Demek istiyorum ki, Anadolu, şiirle olan bağlarını güçlü tutuyor. (4) Oysa bağrından sayısız şair çıkarmış ve hâlâ kuytularında yüzlerce şair barındıran İstanbul, şairlerini bir araya getirip şiir severlerle buluşturamıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatım akışını bozmaktadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

I. Grip bulaşıcı bir hastalıktır.
II. Hastalananlardan kimileri bunu ayakta geçirir.
III. Kimileri de parmaklarını kıpırdatamayacak kadar halsizleşir ve günlerce yatar.
IV. Bu yüzden gribe yakalanan aile bireylerinden biri iyileşirken bir başkası hastalanır.
17. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) I-IV-II-III
b) II-I-IV-III
c) II-IV-III-I
d) II-III-IV-I

18. İndirimde olan kitabı almadığına yanıp durdu.
Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pişman olmak
b) Hatasını kabul etmek
c) Sıcaktan bunalmak
d) Hatırlamamak
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a) Hasta olduğunu fark edince hemen doktora gitti.
b) Gençler dergimize yeni bir soluk getirdiler.
c) Bilgisayar bozulunca notlarımı telefonda yazdım.
d) Apartmanın son katları çok sıcak oluyor

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
a) Üniversite öğrencilerinin kitapları burada satılıyor.
b) Çocukların sosyalleştiği eski oyunlar günümüzde unutuldu.
c) Bu sene köyümüzdeki baraj fazlasıyla doldu.
d) Almanca öğrenmek için kursa gidiyor.

21. Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası sivil toplum kuruluşudur olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı aşağıdakilerden hangisidir?
a) WWF
b) UNESCO
c) WHO
d) EU

22. Hayvanlarda normal yaşam fonksiyonlarındaki küçük sapmalara ne ad verilir?
a) Adaptasyon
b) Çevreye Uyum
c) Distres
d) Stres

23. Hasta hayvanların dışarıdan izlenerek durumu hakkında karar verilmesine ne ad verilir?
a) Görerek değerlendirme
b) Ayrıntılı değerlendirme
c) Ölçerek değerlendirme
d) Muayene ile değerlendirme

24. İlgili kanuna göre “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınması” hangi kurumun sorumluluk alanındadır.
a) Valilikler
b) Tarım Müdürlüğü
c) Belediyeler
d) Milli Eğitim Müdürlüğü

25. İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklara ne ad verilir?
a) Zoonoz
b) Dahili
c) Dizanteri
d) Kolera

26. İlgili kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş hayvanı tanımlar?
a) Evcil Hayvan
b) Sokak Hayvanı
c) Sahipsiz Hayvan
d) Yaban Hayvan

27. İlgili kanuna göre aşağıdakilerden hangisi hayvanların rehabilite edileceği tesistir?
a) Hayvan Bakımevi
b) Hayvan Satış Noktası
c) Veterinerlik Fakültesi
d) Hayvanat Bahçesi

28. İlgili kanuna göre hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler kimler tarafından yapılır?
a) Doktorlar
b) Veteriner Hekim
c) Hayvan Satış noktası sahipleri
d) Zabıtalar

29. İlgili kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yasak değildir?
a) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak
b) Hayvanlara işkence yapmak
c) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek
d) Ev ve süs hayvanı satmak

30. Mevcut yasada havanlara işkence ve eziyet yapanlara atfedilen suç nedir?
a) Para Cezası
b) 1-3 yıl hapis cezası
c) 4-8 yıl hapis cezası
d) Ceza Tanımlanmamıştır

31. Dünya havanları koruma günü hangi tarihtedir?
a) 1 Ocak
b) 23 Nisan
c) 4 Ekim
d) 30 Ağustos

32. İlk maddesi “Bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahiptir.” ile başlayan evrensel beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
b) Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
c) Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi
d) Toprak Ana Evrensel Beyannamesi

33. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi hayvan özellik ve davranışlarını inceler
a) Arkeoloji
b) Zooloji
c) Fizyoloji
d) Etnoloji

34. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin nedenlerinden biri değildir?
e) Orman Yangınları
f) Doğal Afetler
g) Enerji Üretimi
h) Endüstriyel Faaliyetler

35. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur?
a) Yağmur
b) Kimyasal gübre
c) Egzoz gazları
d) Erozyon

36. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
a) Eğitime ağırlık verilmesi
b) Kaliteli yakıt kullanımı teşvik edilmesi
c) Yalnızca fosil yakıtlar kullanılması
d) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi

37. Çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekoloji
b) Jeoloji
c) Zooloji
d) Biyoloji

38. Aşağıdakilerden hangisi karbon ayak izini azaltmak için alınacak tedbirlerden değildir?
a) Fosil yakıt kullanma
b) Toplu taşıma araçlarını kullanma
c) Isınma için güneş enerjisini kullanma
d) Plastik ambalaj kullanımını azaltma

39. Aşağıdakilerden hangisi çevre ve sürdürülebilir kalkınma için öncelikli alanlardan biri değildir?
a) Su Yönetimi
b) Turizm Planlama
c) Enerji Yönetimi
d) Toprak Yönetimi

40. Köpekler yeme alışkanlıkları ve davranışlarını büyük oranda vahşi akrabaları olan aşağıdaki hayvanlardan hangisinden almıştır?
a) Kaplan
b) Aslan
c) Kurt
d) Tilki

HAYVAN BAKICISI ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi